Zuid-Limburg in Top 100 van mondiale groene bestemmingen

Directeur van de VVV Zuid-Limburg, Anya Niewierra, nam de felicitaties in Ljubljana mede namens gedeputeerden Eric Geurts (toerisme) en Daan Prevoo (duurzaamheid) in ontvangst. Volgens de provincie en de VVV geeft de prijs de regio in de toekomst nieuwe communicatiekansen richting de toerist en recreant omdat Zuid-Limburg nu onderdeel gaat worden van een digitale duurzame kaart die op de website van de VVV gaat verschijnen.

Regio is duurzaam in meerdere opzichten
Zuid-Limburg krijgt de notering in de Top 100 van ‘Green Destinations’ onder andere vanwege de continue investering van alle samenwerkende partijen voor de kracht en instandhouding van het landschap, de aandacht voor het behoud en gebruik van monumenten en voor de focus op wat het gebied uniek maakt als toeristische bestemming. Daarnaast wordt de regio geprezen voor de blik op de toekomst, voor wat betreft verduurzaming. Bij nieuwe bedrijven en investeringen in de provincie wordt altijd scherp gekeken naar het ‘duurzaamheidslabel’. In Zuid-Limburg wordt bovendien toekomstbestendig gebouwd, niet alleen op het gebied van milieu en energiebeheersing, maar ook met aandacht voor de veranderende wensen van een ouder wordende doelgroep, zowel bij de eigen bevolking als bij toeristen die de regio bezoeken.

Succesvol vervolg op Parkstad-prijs
Eerder dit jaar kreeg de regio Parkstad Limburg al de erkenning voor beste toeristische bestemming wereldwijd, een internationale prijs die in Dallas (USA) door het World Travel & Tourism Council werd toegekend. Met name het transformatieproces dat in de regio Parkstad heeft plaatsvonden in de afgelopen decennia, werd geroemd. Ook nu weer wordt Zuid-Limburg beloond voor haar inspanningen op toeristisch gebied.

Meer informatie staat op www.greendestinations.info

limburg-in-top-100-duurzame-bestemmingen-ter-wereld

 V.l.n.r. Anya Niewierra, directeur VVV Zuid-Limburg en gedeputeerden Eric Geurts en Daan Prevoo