In oktober 2017 startten 26 Zuid-Limburgse ondernemers met vereniging Ziektefonds Zuid-Limburg. Inmiddels is het ledenaantal verdubbeld en komen er wekelijks nieuwe aanmeldingen bij. Het initiatief wordt nu uitgerold over heel Nederland. In december werd Ziektefonds Noord-Brabant opgericht en momenteel zijn ook in Midden- en Noord-Limburg en Zuid-Holland ondernemers bezig met het opstarten van een Ziektefonds.

Ziektefonds is een vereniging van ondernemers die samen een vangnet vormen tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. De aangesloten leden maken maandelijks een bedrag over naar hun eigen Ziektefondsrekening. Als een van de leden ziek wordt krijgt hij van de anderen een schenking. De maximale periode dat iemand een schenking kan ontvangen is 24 maanden. Dit is voor de meeste ondernemers voldoende tijd om te herstellen.

Hoewel Ziektefonds in geval van ziekte controleert is het systeem vooral ook gebaseerd op vertrouwen en solidariteit. Doordat de leden uit elkaars regio komen en elkaar kennen maken ze alleen gebruik van het vangnet als het écht nodig is, zo is de achterliggende gedachte. De kosten kunnen laag worden gehouden door het ontbreken van een winstoogmerk. Met het Ziektefonds willen de initiatiefnemers een alternatief bieden voor de reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die vaak hoge premies en beperkende voorwaarden kennen.

Bij Ziektefonds kunnen ook ondernemers meedoen die ooit een kwaaltje of ziekte hebben gehad. Het geld blijft van de ondernemer. Als hij ermee stopt krijgt hij het geld dat op zijn rekening staat weer terug. Ondernemers kunnen meedoen tot hun pensioengerechtigde leeftijd.