Zuyderland ontzegt chirurg toegang: wil concurrerend orthopedisch centrum opzetten

Specialisten die in ziekenhuizen werken en voor zichzelf willen beginnen: het leidt altijd tot gedoe, scheve ogen en rechtszaken.

Dr. Nanne Kort, tot voor kort nog voorzitter van de vakgroep Orthopedie bij Zuyderland in Sittard, heeft een kort geding verloren tegen het ziekenhuis. Zuyderland had hem de toegang ontzegd, omdat hij in Weert met CortoClinics wil beginnen, een kliniek waar hij innovatief en vooruitstrevend aan de gang wil met heup- en knieoperaties.

Kort richtte alvast een website op – nog wel ‘under construction’ – en maakte folders waarmee andere ziekenhuizen bezocht werden om met hem te gaan samenwerken. Hij bezocht onder meer het AZM in Maastricht. Kort maakte zijn plannen ook bekend bij  zijn vakbroeders en bij het bestuur van Zuyderland.

Saillant is dat vanuit het ziekenhuis in eerste instantie is ingezet op medewerking aan het initiatief, mits de kliniek op een of andere manier onder eigenaarschap van Zuyderland zou komen te vallen. Dat was nu precies niet de bedoeling van Kort. De chirurg bood wel participaties aan, zodat anderen konden mee konden profiteren.

De onderhandelingen liepen in de afgelopen maanden staak en partijen kwamen lijnrecht tegenover elkaar te staan. Omdat de chirurg openlijk aan de slag is voor de werving voor CortoClinics, heeft het ziekenhuis hem de toegang ontzegd.

Uit het vonnis:

Vast staat dat [eiser, gedaagde in reconventie] – na een aanvankelijke positieve grondhouding van het Ziekenhuis – op 7 juli 2017 moest begrijpen dat hij geen toestemming van het Ziekenhuis had om zijn initiatief verder te ontwikkelen. Hij weigerde immers de vakgroep of het Ziekenhuis enige daadwerkelijke zeggenschap te geven in CortoClinics. Dat [eiser, gedaagde in reconventie] ná 7 juli 2017 het Ziekenhuis op dat punt een realistische opening heeft geboden, is onvoldoende gebleken. Nu moet worden beoordeeld of het initiatief van [eiser, gedaagde in reconventie] als concurrerend is te beschouwen in die zin dat het Ziekenhuis last heeft van deze activiteiten in haar zorgprofiel.

De rechter kiest in het geding de kant van het ziekenhuis. Dat hoeft hem niet terug toe te laten tot zijn werkplek.

De onmiddellijke toegangsontzegging op 27 juli 2017 moet naar het oordeel van de voorzieningenrechter voor niet onredelijk worden gehouden, omdat door het Zuyderland MC niet uitgesloten kon worden dat [eiser, gedaagde in reconventie] door de brief van MSB terzake het voornemen tot opzegging van de Ledenovereenkomst met [eiser, gedaagde in reconventie] zodanig geëmotioneerd zou kunnen zijn dat de patiëntenveiligheid niet op een andere manier dan door ontzegging gewaarborgd kon worden. Dat [eiser, gedaagde in reconventie] na ontvangst van de brief had gewerkt en ook contact met patiënten had gehad, doet daar niet aan af. Voor vrijdag 28 juli 2017 stonden immers operaties gepland, die van andere orde moeten worden geacht dan patiëntgesprekken.