Het letselschadeteam 

Tijssen en Saes Advocaten heeft sinds 1997 een gespecialiseerd letselschadeteam. Het team bestaat nu uit 2 gespecialiseerde letselschadeadvocaten, Marcel Tijssen en Erland Dohmen. Ze hebben samen de Letselschade specialistenopleiding gevolgd aan de Grotius Academie in Nijmegen. Uit het samen volgen van deze opleiding is een professionele vriendschap ontstaan.

Sinds september 2016 ondersteunt Dennis Moonen de advocaten door voorbereidend werk te doen. Dennis Moonen heeft vorige maand de graad van meester in de rechten behaald, nadat hij al eerder zijn HBO rechtenstudie had voltooid. Kitty Schroyen is als Legal Assistant de spil binnen het letselschadeteam. Zij coördineert binnen het team, maar ook tussen cliënten en de advocaten.

Aanpak: “Geen tandeloze leeuw” 

Marcel Tijssen:” Wij hebben alle juridische wapens in huis om het slachtoffer er weer bovenop te helpen. We zijn sterk in onderhandelen, maar schuwen de gang naar de rechter niet om de verzekeraars onder druk te zetten. Vaak zien wij dat de verzekeraars toch de door ons berekende bedragen voor het slachtoffer gaan betalen nadat wij de procedure hebben aangekondigd. We zijn geen tandeloze leeuw die maar brieven blijft schrijven. Als de verzekeraar dwars blijft liggen maken we daar korte metten mee. Dat hoeft niet lang te duren, want er zijn verkorte spoedprocedures die snel duidelijkheid verschaffen. Indien nodig kunnen de onderhandelingen met de verzekeraar daarna weer worden voortgezet”.

Als alles op het spel staat:

Erland Dohmen: “In een letselschadezaak staat vaak alles op het spel. Het leven van het slachtoffer verandert van de ene dag op de andere. Het slachtoffer verliest bijvoorbeeld zijn baan, en daarmee inkomsten, maar ook de status en het contact met collega’s. Om het slachtoffer zoveel mogelijk te brengen in de toestand van voor het ongeval maken wij creatieve en strategische keuzes, zoals het inschakelen van een arbeidsdeskundige die kan bekijken wat er nodig is om het slachtoffer weer aan het werk te helpen. Ook ontzorgen wij het slachtoffer zoveel mogelijk, zodat hij zich op zijn herstel kan richten. Daartoe behoort ook dat het slachtoffer voorschotten krijgt, zodat hij zijn rekeningen kan blijven betalen”.

Vakkennis op peil houden:

Dennis Moonen: “Letselschade is een specialistisch rechtsgebied dat steeds in beweging is. Daarom hebben wij binnen ons team wekelijks overleg om de vakliteratuur en de rechterlijke uitspraken te bespreken. Ik kan daarin als kakelverse meester in de rechten een grote rol in spelen. Daarbij komt goed van pas dat ik ben afgestudeerd in de richting van arbeids- en gezondheidsrecht. Het slachtoffer krijgt immers niet alleen te maken met aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, maar ook met arbeidsconflicten en geschillen over sociale uitkeringen. Ik heb op die gebieden een hoge parate kennis”.

Juridisch, medisch en menselijk:

Kitty Schroyen: “ Het fascinerende van de letselschadepraktijk vind ik dat juridische, medische en menselijke aspecten bij elkaar komen. Vaak ben ik het eerste aanspreekpunt voor een slachtoffer dat rechtshulp zoekt. Ik kan als een soort van juridische triagiste de zaak beoordelen en waar nodig spoedafspraken inplannen en daarmee het slachtoffer zoveel mogelijk gerust stellen. Daarnaast bewaak ik voor de advocaten termijnen, zodat geen rechtsmogelijkheden verloren gaan en de advocaten ook op tijd reacties ontvangen op hun brieven. Verder ben ik degene die binnen het letselschadeteam de coördinatie verzorgt, zodat alles soepeltjes blijft lopen”.

Gratis rechtshulp:

Deze gespecialiseerde rechtshulp is in veruit de meeste gevallen gratis. Dat is het geval als de aansprakelijkheid voor de toedracht van het ongeval vaststaat. Maar ook is dat zo, als het slachtoffer een rechtsbijstandverzekering heeft en de rechter ingeschakeld moet worden. Het slachtoffer heeft dan de vrije advocaatkeuze op kosten van de rechtsbijstandsverzekeraar. Voor financieel niet draagkrachtigen kan een toevoeging aangevraagd worden bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Eerste gesprek gratis:

Het eerste gesprek bij letselschade is gratis en vrijblijvend. Een van de letselschadeadvocaten kan u dan goed informeren over alle mogelijkheden.

Maak gebruik van die mogelijkheid. KLIK HIER voor meer informatie.