In de afgelopen jaren is Apeople Group exponentieel gegroeid tot een toonaangevende organisatie in de uitzendbranche. Dit met het oog op een absolute en flexibele klantafhandeling. Zo heeft Apeople Group onlangs geïnvesteerd in een aantal professionals die zorg zullen dragen voor een flexibelere en betere personeelsoplossing. Zij zijn verantwoordelijk voor de optimalisering van de flexibele klantbemiddeling.

Een van deze professionals is accountmanager Joëll Groen. Met hem ontwikkelt Apeople een vast aanspreekpunt voor de zakelijke MKB klanten. Hij zal hun dienstverlening ter harte nemen en hiervoor zorgdragen. Daarnaast zorgt Joëll voor de gehele werving en selectie van de uitzendkrachten, die zullen starten in het MKB. Hierdoor kan Joëll de wensen van de klant direct vertalen in de zoektocht naar personeel. Kortom, voor een betere en flexibelere personeelsoplossing kunt u contact opnemen met Joëll Groen.

Personeels-uitdagingen oplossen voor de klant

Apeople Group is de toonaangevende organisatie als het gaat om ingenieuze en innovatieve personeelsoplossingen, vooruitlopend op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Tot op heden is Apeople Group gespecialiseerd in de branches Techniek, Industrie, Logistiek, Productie en Security. Apeople wil in 2018 de MKB-markt bestormen. Aldus Apeople: “Wij geloven dat wij als vol continu service verlener het Midden- en Klein Bedrijf kunnen ondersteunen in hun (toekomstige) vraag naar personeel”.

Met het oog op de (toekomstige) groei heeft Apeople geïnvesteerd in een planningssysteem dat zorgt voor een oplossing in het internationaal probleem ten aanzien van personeelshuisvesting voor arbeidsmigranten.

Arbeidsmigranten en flexibele personeelsoplossingen

Door het aannemen van een nieuwe facilitaire coördinator, Hans Zelis, speelt Apeople Group in op de internationale huisvestings problemen. Rekening houdend met de eisen van de Stichting Normering Flexwonen (SNF) plaatst Hans Zelis de arbeidsmigranten in de genormeerde huisvestingen, is hierbij 24/7 het eerste aanspreekpunt en faciliteert tevens in het vervoer.

Bij een flexibele personeelsoplossing is een goed georganiseerde planning noodzakelijk. Het aannemen van een back-up planner, Robielly van Kempen – Martis, verstrekt Apeople haar klanten de ruimte om flexibeler uitzendkrachten te plaatsen en in te plannen. Dit zorgt ervoor dat Apeople Group beter kan inspelen op de (toekomstige) groei. Dit met behulp van hun digitale planningssysteem. Hierdoor kunnen zowel de planners als de uitzendkrachten gelijktijdig de planning inzien, waardoor geen tijd verloren gaat en sneller op de klantvraag in gespeeld kan worden.