Speciaal voor oudere mensen die door de veelheid aan wetten en regels met betrekking tot zorg door de bomen het bos niet meer zien is een speciaal telefoonnummer in het leven geroepen. Dit telefonisch informatiepunt helpt hen, maar ook mantelzorgers en verwijzers (denk aan huisartsen) op weg om de juiste informatie te verstrekken als het gaat om thuiszorg, eerstelijnsverblijf, dementiezorg, geriatrische revalidatiezorg, WMO-voorzieningen et cetera.

Ook mantelzorgers, die voor het eerst met zorg in aanraking komen, weten vaak niet bij welke organisaties ze terecht kunnen met hun vragen. Soms zijn ook verwijzers (denk aan huisartsen) overvraagd door de vragen die hun patiënten hen stellen.

Parkstad Zorgwijzer geeft u graag de juiste keuze-informatie als het gaat om bijvoorbeeld thuiszorg, eerstelijnsverblijf, dementiezorg, geriatrische revalidatiezorg, WMO-voorzieningen en de namen van vrijwilliger- en/of mantelzorgorganisaties.

Parkstad Zorgwijzer verbindt zorgvragers met partners in de regio. Denkt u hierbij aan: CZ Zorgkantoor, Huis voor de Zorg, zorgverzekeraars, regioloketten, huisartsen, ziekenhuizen, Delphinium, Parc Imstenrade, Bergweide, Buurtzorg, GGD, Envida, Cicero Zorggroep, MeanderGroep, Sevagram, Mondriaan, MEE, zorgbelang, vrijwilligersorganisaties en gemeenten (WMO-voorzieningen).

Parkstad Zorgwijzer is een gezamenlijk initiatief van Cicero Zorggroep, Meandergroep en Sevagram. Het speciale telefoonnummer is 0900 700 70 71.

Voor meer informatie ga naar de website: www.parkstadzorgwijzer.nl