Een klein transportbedrijf voor melk en fruit, zo begon het allemaal ruim 50 jaar geleden.

Tegenwoordig een innovatieve dienstverlener in de distributiesector. De kunst zit ‘m in de toegevoegde waarde. Nederlandssprekende chauffeurs, tiptop ICT en de hele distributie uit handen nemen. Er is veel veranderd de afgelopen decennia. Maar de optimale klantenservice is hetzelfde gebleven.

Inmiddels zit de tweede generatie Curfs op de driverseat: Germaine en Egid. Er rijdt een vloot van ruim 50 transporteenheden -uitgerust met de modernste communicatietechniek- door de Benelux, Duitsland, Frankrijk en daarbuiten. En het zijn altijd chauffeurs uit de regio die op tijd en correct de goederen afleveren. Zij zijn de Curfs ambassadeurs.

Vroeger zochten klanten enkel opslagruimte, nu worden alle taken ingevuld: vanaf einde productieproces tot levering bij de eindklant. Value Added Logistics bijvoorbeeld, waar wij kleine wijzingen aan producten uitvoeren, zoals omverpakking en etikettering. Maar vooral de complete keten van planning-, voorbereiding- en uitlevering van orders komt steeds vaker voor.

Curfs ontwikkelt zich nu snel als innovatieve distributie dienstverlener. Recent is gestart met het overnemen van de opslag van key-accounts. Ieder zijn core business; de klant produceert, Curfs slaat op en distribueert. Een zorgenvrije dienstverlening van superieure kwaliteit. Er is een aanpak ontwikkeld die klanten hierin vertrouwen geeft. Curfs rust niet voordat het afgesproken resultaat bereikt is.

Klanten kunnen een “can-do” mentaliteit verwachten. Kennis van het klant-product, de kopers daarvan en de cultuur in het partnerbedrijf zijn essentieel. Zorgvuldig wordt gezocht naar de optimale taakverdeling en de aansluiting van de processtappen in het partnerbedrijf op die van Curfs. Daarbij is de verknoping van informatiesystemen tussen de partijen óf de beschikbaarheid van het Webportal van belang. Dat garandeert volledige transparantie, voorkomt tijdvertraging en fouten en minimaliseert kosten. De door Curfs ingezette “Lean” productie- en managementtechnieken zijn daarbij van grote waarde. Naast prestatieverbetering leidt dit niet zelden tot kostenbesparingen.

Als uiteindelijk de klant Curfs het vertrouwen schenkt haar distributieproces over te nemen, wordt de samenwerking vastgelegd in een overeenkomst met prestatieafspraken.

Na toewijzing van een vast team medewerkers wordt vervolgens samen met de klant gewerkt aan realisatie. Het opstarten wordt afgerond nadat de afgesproken prestatie geleverd wordt en de klant tevreden is. Daarvoor staan Germaine, Egid en de 3e generatie Curfs telgen die inmiddels in de startblokken staat, garant.