Een van de rechten die personen volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben, is het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens. Als jouw bedrijf persoonsgegevens verwerkt, moet je dit recht vermelden in je privacy statement. Stel je voor: je krijgt een gepeperd mailtje in je inbox, waarin een persoon wiens gegevens jij verwerkt, eist dat je daarmee ophoudt. Hoe ga je hiermee om?

Recht van bezwaar
Het recht op bezwaar is een van de belangrijkste rechten, die in de AVG staan opgenomen. Je mag in twee gevallen aan de bel trekken bij een organisatie, die je gegevens verwerkt.

Ten eerste hebben personen altijd het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing. Als je ervoor kiest om personen (ook bestaande klanten!) te benaderen met reclame, bijvoorbeeld via e-mail, dan kunnen zij daartegen bezwaar maken. Je moet aan dit bezwaar gehoor geven en mag de betreffende klant dan niet meer benaderen.

Ten tweede kan iemand wegens bijzondere persoonlijke omstandigheden bezwaar maken. Dit is bijvoorbeeld het geval als diegene heeft meegewerkt aan een onderzoek en er later achterkomt dat een van de onderzoekers een bekende van hem is. Er zijn geen algemeen geldende regels over wanneer er sprake is van ‘bijzondere persoonlijke omstandigheden’. Dit moet van geval tot geval worden bekeken. De belangen van de gegevensverwerker worden afgewogen tegen de persoonlijke belangen van de persoon die bezwaar heeft gemaakt.

Reageer altijd op bezwaar
Als gegevensverwerkende organisatie heb je de plicht om op ieder bezwaar te reageren. Je moet de bezwaar makende persoon op de hoogte stellen van de beslissing die je hebt genomen. Ook moet je uitleggen hoe je tot dat besluit bent gekomen. Diegene kan er dan voor kiezen om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Nederlandse privacywaakhond. De AP zal vervolgens kijken of deze klacht gegrond is.

Het is aan jou, als gegevensverwerkende organisatie, om je besluit tegenover de AP te verantwoorden. Hierbij wordt ook gekeken of je alle voorschriften van de AVG naleeft: Is de beveiliging van de gegevens op orde? En heb je een duidelijk privacy statement, verwerkingsregister, etc.? Al deze zaken zijn van belang.

Zorg er daarom voor dat je organisatie is voorbereid op een eventueel bezwaar. HelloLaw heeft een tool ontwikkeld, waarmee je kunt checken of jouw bedrijf AVG proof is. Klik op de link om meteen een check te doen!

Klik op onderstaande button: