Wethouder Jac Dijcks noemt het een “Mooie uitstraling belangrijk voor woon- en ondernemersklimaat”. Goede bereikbaarheid, verkeersveiligheid, duurzaamheid en de aankleding van straten en buurten zijn belangrijke elementen van het woon- en leefklimaat in een gemeente. Het zijn ook doorslaggevende redenen waarom mensen besluiten te gaan wonen in een gemeente en ondernemers voor een gemeente kiezen als vestigingsplaats voor hun bedrijf.

De gemeente Echt-Susteren heeft de afgelopen zeven jaar maar liefst 40 miljoen euro geïnvesteerd in de verbetering, de veiligheid en de duurzaamheid van het wegennet. “Die investering werpt nu meer en meer vruchten af. De belangstelling van ondernemers om zich te vestigen in de gemeente is groter dan ooit. En mensen willen graag wonen en leven in Echt-Susteren,” zo benadrukt wethouder Jac Dijcks, die infrawerken in zijn portefeuille heeft.

Groot aantal projecten

Een groot aantal projecten is uitgevoerd, of in voorbereiding. Een paar voorbeelden? De kwaliteitsslag in het gebied tussen de Stationsstraat en de Bovenste straat in de kern van Echt. De verbetering van het wegennet als onderdeel van het Centrumplan-Susteren en Susteren-Heide. De aanleg van vrijliggende fietspaden op diverse toeristische routes. De kernen van Dieteren, Berkelaar en Nieuwstadt zijn, of worden verfraaid en in Sint Joost is het openbaar gebied er een stuk mooier op geworden.

Wethouder Dijcks: “Het gaat goed met de economie in Echt-Susteren. Dat betekent wel dat de verkeersstromen zijn toegenomen. Daarom hebben we ook de bedrijventerreinen met elkaar – en met de autowegen A2 en A73- verbonden via een nieuwe randweg. Met name de kern Echt heeft daardoor geen overlast meer van vrachtauto’s. Bewoners worden er alleen geconfronteerd met bestemmingsverkeer.”

Cruciaal belang

De wethouder wijst erop, dat een deel van de investeringen niet zichtbaar is voor de inwoners, maar toch van cruciaal belang op de lange termijn. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om nieuwe riolering en vernieuwing van glasvezelaansluitingen. De gemeente vindt duurzaamheid erg belangrijk. Voor de openbare verlichting zijn energiezuinige LED-lampen toegepast en ook is er volop aandacht voor de afkoppeling van regenwater van de riolering en is er zogenaamd infiltratieriool aangelegd, waarin het water meteen in de grond kan wegzakken. “Daarmee nemen we ook een voorschot op de klimaatverandering. Het zijn maatregelen die bijdragen aan het voorkomen van ernstige wateroverlast bij de extreme regenbuien die in de toekomst worden verwacht”, zo benadrukt Dijcks.

Scherpe prijzen

De gemeente Echt-Susteren is ook tijdens de economische crisis, die zich vanaf 2009 manifesteerde, blijven investeren in de infrastructuur en de openbare ruimte. De gemeente kon bij aanbestedingen scherpe prijzen binnenhalen en hield zo een fors geldbedrag over om meer projecten uit te voeren. Volgens Dijcks gaat het om zo’n tien miljoen euro die extra geïnvesteerd kon worden in aanvullende projecten. “Daar profiteren we nu allemaal van want dat geld is deels ook besteed aan extra onderhoud van wegen.”

Wethouder Dijcks is tevreden over die slimme aanpak en over de nieuwe aanblik van de gemeente. “Besturen is vooruitzien. De openbare ruimte en het wegennet in onze gemeente zijn nu van een hoog niveau. De uitstraling van Echt-Susteren is mooi en hoogwaardig. Dat is belangrijk voor het woon- en leefklimaat van onze inwoners en maakt onze gemeente ook aantrekkelijk voor investeringen van ondernemers.”