Sinds jaar en dag wordt de wereld van de ICT in de overheid gereguleerd op basis van openbare en onderhandse aanbestedingen. Deze procedure wordt vaak juridisch en administratief uitbesteed aan tussenpersonen en organisaties die van het schrijfwerk van het dossier hun core business hebben gemaakt.

Als doelstelling wordt vaak aangegeven, dat de aanbestedingsprocedure voor een objectieve marktverkenning zou zorgen, waardoor de opdrachtgever uiteindelijk gebruik zou kunnen maken van de beste oplossing tegen de beste prijs onder de formeel juiste condities.

Ik heb onlangs weer mogen ervaren dat dit al lang niet meer zo is. Ik ben er inmiddels van overtuigd, dat de huidige gang van zaken mbt aanbestedingen funest is voor elke vorm van innovatie en het MKB, dat de motor van lokale economieën zou moeten zijn, volstrekt kansloos maakt.

Startups bieden maar al te vaak de beste oplossingen, maar worden niet toegelaten, omdat ze niet formeel over een historie beschikken.

De huidige procedure versterkt alleen maar de machtspositie van de grote ICT-partijen, die de markt al jaren lang met hun veel te dure en gedateerde oplossingen in hun wurggreep houden. We weten immers maar al te goed, dat de primaire aanbesteding wordt gekocht en dat je vervolgens als opdrachtgever te pas en te onpas additionele facturen ontvangt. Hoe vaak eindigt een aanbesteding niet in grote mate van ontevredenheid en juridisch gekrakeel, omdat het helemaal niet over inhoud en dienstverlening gaat? Als lokale MKB-organisatie word er door de lokale overheid van je verwacht de lokale werkgelegenheid in je regio te stimuleren, maar vervolgens gaan de substantiële opdrachten gewoon naar elders. Onder het mom van het gegeven dat dat formeel en juridisch immers de beste aanbieder was, die aan alle formeel juridische voorwaarden heeft voldaan.

Ik ben van mening dat de huidige procedure volledig achterhaald is en eerder een negatief dan een positief effect heeft.

Het moet toch mogelijk zijn alle doelstellingen, voorwaarden en uitgangspunten te combineren tot een procedure, die lokale marktpartijen een kans geeft, ruimte biedt voor innovatie, wel het belang van de opdrachtgever dient en toch objectief beoordeelbaar is?

We moeten allemaal investeren in de toekomst in plaats van in het verleden, maar op deze manier doorgaan betekent dat het verleden per definitie ook de toekomst is.

Ergens klopt er iets niet…………..

Rob Meulenberg

Meer informatie over de Orbuculum-group HIER