Of je nu werkt als accountant of marketeer of je eigen salon of webshop hebt, als bedrijf verwerk je persoonsgegevens van je klanten. En daar worden door nieuwe Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), strenge eisen aan gesteld. De privacyrechten van je klanten worden versterkt en uitgebreid.

Iedereen wiens gegevens verwerkt worden krijgt extra rechten door de inwerkingtreding van de AVG. Dit komt naast de al bestaande privacyrechten uit de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). “De betrokkene”, zoals de wet dit noemt, krijgt meer controle over zijn persoonsgegevens. Het gaat onder andere om de volgende rechten:

Het recht op informatie

Bedrijven worden verplicht hun klanten te informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens. Het is verstandig alle informatie omtrent de rechten van betrokkenen op te nemen in het privacystatement van je organisatie.

Het recht op dataportabiliteit

Dit houdt in dat een betrokkene zijn persoonsgegevens moet kunnen opvragen bij jouw organisatie. Zo kunnen zij hun gegevens bijvoorbeeld makkelijk doorgeven aan een andere leverancier van dezelfde soort dienst.

Het recht om vergeten te worden

Een betrokkene krijgt het recht om zijn persoonsgegevens te laten wissen. Iemand kan verzoeken zijn gegevens niet langer te verwerken wanneer deze niet meer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt.

Heeft jouw organisatie alles op orde om deze privacyrechten in acht te nemen? 25 mei is het zover, dan is de Algemene Verordening Gegevensbescherming een feit. Zorg dat je voorbereid bent!

Wil jij weten hoe je organisatie ervoor staat en wat je nog moet regelen?

Doe dan de gratis AVG-Proof Scan!