Jeroen Walraven (52) is vanaf 1 april fulltime werkzaam als directeur Productie bij Emma Safety Footwear (veiligheidsschoenen). Hij combineerde de afgelopen maanden twee functies. Naast zijn directionele werkzaamheden voor Emma in Brunssum en Kerkrade is Walraven tot 1 april ook nog algemeen directeur a.i. bij WAA Groep (sociale werkvoorziening, 800 medewerkers) in Venlo; die functie bekleedt hij inmiddels circa vijf jaar.

“Het feit dat Walraven benoemd is tot productiedirecteur bij het wereldwijd opererende Emma is een tegenvaller voor WAA”, zegt wethouder Jan Smolenaars van de gemeente Beesel, een van drie aandeelhouders (naast Bergen en Venlo) van WAA. “De benoeming tot productiedirecteur bij Emma is een prachtige carrièrestap voor de heer Walraven, maar jammer voor WAA. Maar ja, zo gaat dat met goeie mensen in het bedrijfsleven. Onder leiding van Walraven is WAA groep de afgelopen jaren tal van succesvolle samenwerkingsverbanden aangegaan met bedrijven binnen en buiten de regio. Die aanpak heeft geleid tot prima resultaten.” Vóór zijn periode bij WAA was Walraven onder meer directeur bij Dorel in Helmond (Maxi-Cosi) en bekleedde hij leidinggevende functies bij Dow Chemicals, KPMG en het fietsenmerk Gazelle.
Getransformeerd tot moderne onderneming

Smolenaars heeft WAA vele jaren in ‘zijn’ wethoudersportefeuille. Van een in zichzelf gekeerd bedrijf is WAA veranderd in een moderne onderneming. Het team van Jeroen Walraven heeft volgens Smolenaars ‘een knap staaltje’ werk verricht. “Het actieve detacheringsbeleid van WAA leidt ertoe dat steeds meer mensen een plek vinden op de arbeidsmarkt, mensen die vanwege een lichamelijke of psychische beperking niet geheel zelfstandig kunnen werken.” Ook de gemeenten Bergen en Venlo, de twee andere aandeelhouders van WAA, zijn uiterst content over de resultaatgerichte aanpak bij dit sociaal werkbedrijf. Want dankzij die aanpak zijn de kosten beheersbaar gebleven.

Van sociaal werkbedrijf naar detacheerder
WAA veranderde van sociaal werkbedrijf voor de drie gemeenten in een detacheerder. WAA was vele tientallen jaren een werkgever voor mensen met een handicap met een indicatie op basis van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw’ers). Aan die instroom kwam in 2015 een einde en werden gemeenten zelf verantwoordelijk voor het laten werken van mensen met een arbeidsbeperking. Vanaf begin dit jaar moeten de gemeenten bovendien zelf zorg dragen voor medewerkers die ‘beschut werken’. “We hebben daardoor veel extra kosten moeten maken. En niet te vergeten de financiële korting vanuit de Rijksoverheid”, zegt Walraven. “Als je dat alles in ogenschouw neemt is de conclusie gerechtvaardigd dat WAA goed heeft gepresteerd”, benadrukt Smolenaars. Menig ander sociaal werkbedrijf zou er volgens hem jaloers op zijn.