U heeft een goede job, een bedrijf dat floreert en u van inkomen voorziet, wat spaargeld, wellicht zelfs een effectenportefeuille en natuurlijk een goede oudedagsvoorziening. Of toch niet? Straks is het ik stop met de job, uw bedrijf is verkocht en aan uw levensstandaard bent u inmiddels verknocht. Tijd om wat te doen!

Om vermogen op te bouwen voor later is een startkapitaal belangrijk. Toch is dit niet de belangrijkste factor. Naast rendement is voldoende tijd belangrijk om vermogen aan te laten groeien. Afhankelijk van het rendement dat kan worden behaald verdubbelt uw inleg het vermogen over een aantal jaren. Er is een eenvoudige rekenregel om uit te rekenen hoe uw vermogen zich verdubbelt. Door 72 te delen op het rendementspercentage wat uw vermogen opbrengt krijgt u het aantal jaren waarin uw vermogen zich verdubbelt. Met een rendementspercentage van 6% is uw vermogen dus in 12 jaar verdubbeld. Naast tijd is rendement dus een belangrijke factor voor een spaarpot voor later. Ook met een relatief kleine inleg per maand kunt u heel wat vermogen opbouwen. Een inleg van € 100 per maand geeft met een gemiddeld rendement van 3% over dertig jaar een vermogen van € 60.000, waarvan u er zelf maar € 36.000 hebt gespaard. Laat uw tijd dus niet verloren gaan.

De factor tijd hebt u zelf in de hand, het rendement niet helemaal. Economische ontwikkelingen, monetaire politiek en wereldwijde (in)stabiliteit bepalen voor een groot deel het rendement. Rekening houdend met inflatie, de belastingen en de huidige spaarrente teert u zelfs in op uw vermogen. Het rendabel maken van vermogen is dus van wezenlijk belang. Een vermogensplanning biedt hier uitkomst.

Een goede vermogensplanning houdt rekening met de juiste verdeling van uw vermogen naar tijd en risico en zorgt er voor dat u niet verrast hoeft te zijn door het rendement dat u behaalt. Het verantwoord rendabel maken van vermogen is niet alleen een beleggingsbeleid op basis van uw bereidheid het risico te accepteren dat de kapitaalmarkten bieden. Verantwoord rendabel maken van uw vermogen begint bij een gedegen financieel plan waarbij uw huidige en toekomstige financiële situatie in beeld wordt gebracht. Daarbij wordt rekening gehouden met uw wensen en doelstellingen, mogelijke risico’s, fiscale wetgeving en veranderende omstandigheden. Een goed financieel plan vraagt tijd. Tijd naar de toekomst toe, tijd van u en vooral tijd van nu.

Heeft u behoefte aan toelichting? Neem dan contact op met Eric Frencken.