Limburgse bedrijven profiteren van Herstelkader Renteswaps

Ook in Limburg profiteren veel ondernemers daarvan. Het gaat daarbij al snel om enkele tienduizenden euro’s per ondernemer. De uitvoering van het Herstelkader loopt al vanaf 2016 en is veel complexer dan de banken hadden gedacht. Het duurt allemaal dan ook veel langer dan verwacht. ABN AMRO Bank heeft recent nog eens honderd miljoen euro opzij gezet voor deze regeling. Niet voor de uitkeringen aan ondernemers, maar voor de kosten die de bank maakt bij de uitvoering van de regeling.

De voorschotten die nu worden uitgekeerd zijn een voorloper van de definitieve compensatie die een ondernemer met een rentederivaat tegemoet kan zien. Waarschijnlijk krijgen de meeste ondernemers in 2018 het definitieve aanbod. Een ondernemer heeft maximaal 12 weken om het aanbod van de bank te accepteren of te verwerpen.

Het verdient aanbeveling het aanbod van de bank na te laten rekenen door een deskundige. De Rabobank heeft zelf al aangegeven dat ze haar klanten adviseert dat te doen, omdat de dossiers van de bank niet altijd compleet zijn.

Het is de verwachting dat een groot aantal ondernemers het aanbod uiteindelijk zal accepteren. Toch zijn er ook veel Limburgse ondernemingen die veel meer schade hebben geleden door de Renteswaps dan het Herstelkader vergoedt. Voor die ondernemers is het van belang om af te wegen of ze het aanbod desondanks accepteren, of toch de gang naar de rechter kiezen. Ook zijn er ondernemingen die niet onder het Herstelkader vallen en toch schade hebben. Ook zij zullen hun schade willen verhalen.

Kortom, zelfs na het afronden van het Herstelkader zijn de banken er nog lang niet van af.

Voor vragen kunt u terecht bij Harm Loopstra van NASH Consulting. (tel: 06-46105122)

NASH Consulting is een Corporate Finance adviesbureau, dat zich tevens heeft gespecialiseerd in fusies en overnames, bedrijfswaarderingen en financierings-advies. Naast Harm Loopstra zijn Edgar Janssens, Peter Broekhof en Paul Janssen partners bij NASH Consulting.