Masterclass ‘Governance: Gedrag aan de top’

Cultuur en waarden en normen worden steeds meer erkend als belangrijke elementen van goede governance. Bijna alle governancecodes besteden er aandacht aan. Deze elementen zijn niet gemakkelijk in regels te vatten. De cultuur van een organisatie is zichtbaar in het gedrag van mensen. Gedrag van mensen wordt mede gestuurd door (impliciete) waarden en normen, die ze voor zichzelf en anderen vinden gelden. Gedrag wordt ook gestuurd door verwachtingen en de spelregels in een organisatie. Waar bankiers een bonus als motivatie heel gewoon vinden, zal dat in de gezondheidszorg niet snel de drijfveer van professionals zijn.

Het gedrag aan de top is in belangrijke mate bepalend voor het gedrag van mensen in de rest van de organisatie. Als de baas niet het goede voorbeeld geeft, kun je niet verwachten dat medewerkers zich wel goed gedragen. Het gedrag van bestuurders, toezichthouders, managers en professionals is dus maatgevend voor gedrag in de rest van de organisatie. Dat geldt al voor gedrag, dat binnen de waarden en normen van de organisatie valt. Het geldt nog meer voor normoverschrijdend gedrag van de top, zoals zelfverrijking, seksisme, onbeschoftheid, drugsgebruik et cetera.

Hoe is gedrag bepalend voor de governance van een organisatie? Waar kun je op sturen, waar moet je op letten? Hoe krijg je signalen van afwijkend gedrag aan de top en hoe reageer je daar op als bestuurder of toezichthouder? Hoe houd je je eigen gedrag op orde? Wie mag daar wat van zeggen en wat doe je er dan mee? Hoe kun je goed gedrag laten zien en bij anderen voor elkaar krijgen? Wil je goed gedrag belonen en zo ja hoe dan? Hoe straf je verkeerd gedrag af?

In de Masterclass ‘Governance en gedrag aan de top’ verkennen we hoe belangrijk gedrag voor governance is, wat je daar als bestuurder en toezichthouder van moet weten en hoe je er mee om kunt gaan. Hans Hoek gaat in op de ontwikkelingen in governance en de steeds toenemende rol van gedrag daarin. In vogelvlucht worden een aantal theorieën en visies over gedrag en de vertaling daarvan naar governance doorgenomen. Hans Hoek kijkt ook naar de invloed van macht op gedrag en de risico’s daarvan. Carla Verkeste gaat na de pauze in op de praktische kant van het sturen op goed gedrag en het onderkennen en corrigeren van (dreigend) verkeerd gedrag. Door de hele masterclass heen zullen beide voorbeelden aanhalen van gedrag aan de top en de effecten, die dat op de organisatie of de maatschappij heeft gehad. Deelnemers worden uitgenodigd om eigen ervaringen in te brengen. Vanuit theorie en praktijk worden zo veel als mogelijk praktische hulpmiddelen aangereikt.

Dr. ir. Hans Hoek is governance deskundige voor de gezondheidszorg. Hij stond aan de wieg van de eerste aanbevelingen voor good governance in de zorg (commissie Health Care Governance, 1999) en leverde een inhoudelijke bijdrage aan de Zorgbrede Governancecode 2017 voor de gezondheidszorg. Hij is in 2007 gepromoveerd op Governance in de Gezondheidszorg. Het model dat hij voor zijn dissertatie heeft ontwikkeld blijkt ook goed bruikbaar voor andere semipublieke sectoren. Hans is verbonden aan C3 adviseurs en managers te Leusden. Hij adviseert en begeleidt met regelmaat bestuurders en toezichthouders rond governance vraagstukken en doet onderzoek naar situaties, waarin er problemen in governance zijn (geweest). Gedrag speelt in die onderzoeken en in zijn advisering een belangrijke rol.

Dr. ing. Carla Verkeste is als wetenschapper haar loopbaan begonnen in de geneeskunde. Een aantal jaren na haar promotie (1990) is zij verder gegaan als verandermanager. Hierbij heeft zij bij nagenoeg alle doelgroepen in de gezondheidszorg opdrachten uitgevoerd. Ruim 10 jaar heeft zij nu haar eigen organisatieadviesbureau en is zij lid van de raad van toezicht bij Radar, Maastricht. De laatste jaren spitsen haar veranderopdrachten zich meer toe op de invloed van gedrag bij veranderprocessen en met name de rol van het onderbewustzijn hierin. Deze opdrachten verricht zij via haar organisatieadviesbureau 4SCENERGY in Weert. Daarnaast is zij momenteel in opleiding tot hypno-psychotherapeut. Zij begeleidt thans niet alleen verandertrajecten, maar verricht eveneens metingen op het onderbewustzijn, waarbij de onbewuste natuurlijke- en kwetsbare kracht van individuen èn teams bewust gemaakt wordt, en begeleidt zij hen om hun onbenut potentieel aan te wenden in het dagelijks werk.

Datum: 12 oktober 2017
Tijdstip: 13.30 – 17.00 uur
Locatie: Rabobank Roermond-Echt
Kosten: € 375,- (vrijgesteld van BTW). Bij aanmelding voor meerdere masterclasses gelden gereduceerde tarieven.
PE-uren: 3

Aanmelden kan via Leo Urlings (super-visie@outlook.com of 06-10561378).

Programma 2017

Governance: Gedrag aan de top
Hans Hoek (C3) | Datum 12 oktober | Tijdstip 13.30 – 17.00 uur | Locatie: Rabobank Roermond-Echt

Finance:Thuis in Stuurinformatie
Daniel Klinkenberg (Orgfit) | Datum: 31 oktober | Tijdstip: 13.30-17.00 uur | Locatie: Maastricht University te Maastricht

Strategie: Strategische herijking
Maurice Franssen (Orgfit) | Datum: 7 november | Tijdstip: 13.30-17.00 uur | Locatie: Rabobank Westelijke Mijnstreek te Sittard

Governance: Governance en Cultuur
Hans Hoek (C3) | Datum: 23 november | Tijdstip: 13.30-17.00 uur | Locatie: Ondernemersplein Limburg te Roermond | Aanmelden via Huis voor de Kunsten Limburg

Governance: Evaluatie en reflectie toezichthouders
Hans Hoek (C3) | Datum: 30 november | Tijdstip: 13.30-17.00 uur | Locatie: Maastricht University te Maastricht

Certificaat voor toezichthouders
Als u deelneemt aan minimaal 5 masterclasses gedurende 2 jaar ontvangt u een certificaat van Maastricht University en komt u in aanmerking voor inschrijving in het register van Maastricht University School of Business and Economics voor gecertificeerde toezichthouders.

Permanente educatie voor toezichthouders en bestuurders
Veel toezichthouders en bestuurders willen zich blijven ontwikkelen voor een goede uitvoering van hun taak. Zij zien hun bestuursfunctie en/of toezichthouderschap als een vak, waarvoor ze zich regelmatig bijscholen om effectief te zijn en te blijven. Hierbij gaat het om het geheel van vakkennis, beroepsvaardigheden en houding en gedrag die nodig zijn om de verantwoordelijkheden en taken als bestuurder of toezichthouder effectief te kunnen uitvoeren. Het bijwonen van seminars en congressen en het deelnemen aan workshops is hierbij onontbeerlijk en – steeds vaker – deels verplicht.

Erkende instelling
Maastricht University School of Business and Economics voldoet als geaccrediteerde instelling (EQUIS, AACSB, AMBA) aan de voorwaarden die onder andere VTW, Aedes en NBA stellen aan de toekenning van PE-uren.

Masterclasses
De masterclasses bieden u de nieuwste inzichten vanuit een theoretisch kader in combinatie met praktische oplossingen. De masterclasses richten zich primair op toezichthouders en bestuurders van non-profit organisaties in de provincie Limburg. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij ervaring hebben als toezichthouder óf dat ze zich terdege willen voorbereiden op een eerste toezichthoudende rol. De masterclasses zijn tevens bedoeld voor directeuren, bestuurders en professionals die vakmatig met toezicht te maken hebben, zoals advocaten en accountants. Deelnemers komen uit verschillende delen van de (semi) publieke sector. Deze diversiteit is zeer verrijkend. De masterclasses worden georganiseerd in samenwerking met Supervisie Limburg.