Dertien medewerkers van Emma Safety Footwear (veiligheidsschoenen) in Brunssum en Kerkrade zijn gestart met een interne bedrijfsopleiding. De medewerkers die slagen ontvangen een erkend mbo-diploma op niveau 1 of 2. Emma is daarmee het eerste bedrijf in Zuid-Limburg waar gestart is met het nieuwe onderwijsprogramma VOORdeel & VERVOLG.

Dat programma is een coproductie van alle onderwijsinstellingen voor mbo, vso en PrO in Zuid-Limburg die een samenwerking zijn aangegaan met gemeenten, UWV en ondernemers. De medewerkers van Emma worden opgeleid door docenten van Arcus College (ROC) in Heerlen. Behalve bij Emma wordt de komende jaren ook personeel van tientallen andere bedrijven in Zuid-Limburg (bij)geschoold op basis van genoemd onderwijsprogramma.

Arbeidsparticipatie verhogen
De vraag naar personeel in Zuid-Limburg neemt nog steeds toe. Bovendien is de netto arbeidsparticipatie in Zuid-Limburg (61,1%) de laagste van heel Nederland. Daarbij is in Zuid-Limburg ruim 23% van de beroepsbevolking laagopgeleid (mensen zonder startkwalificatie), ook dat percentage ligt hoger dan het landelijke gemiddelde. “Er zijn zeker kansen op werk voor laagopgeleiden”, stelt Dymphy Kees, strategisch adviseur onderwijs bij Arcus College. “Maar het is daarvoor zeer belangrijk om hen toe te rusten met de vaardigheden die nodig zijn om hun duurzame inzetbaarheid te vergroten.” Het onderwijsprogramma VOORdeel & VERVOLG kan daarom een belangrijke bijdrage leveren om te voldoen aan de (toekomstige) arbeidsmarktvraag in Zuid-Limburg, benadrukt Dymphy Kees. “Het gaat namelijk om onderwijs dat naadloos aansluit bij de vraag van de arbeidsmarkt én bij de onderwijsbehoefte van kwetsbare doelgroepen, waaronder laagopgeleiden.”

Maatwerk
Melanie Pietermans, personeelsfunctionaris bij Emma Safety Footwear (170 medewerkers): “Het onderwijsprogramma VOORdeel & VERVOLG is gebaseerd op maatwerk. Dat is één van de belangrijkste redenen waarom Emma ervoor heeft gekozen om partner te worden in dit samenwerkingsverband tussen onderwijs, ondernemers en overheid.” De eerste groep Emma-medewerkers wordt vanaf nu maandenlang, twee dagdelen in de week, bijgeschoold in het eigen bedrijf dat bezig is te verhuizen van Brunssum/Treebeek naar een nieuwe bedrijfslocatie op Bedrijventerrein Dentgenbach in Kerkrade. De eerste groep Emma-medewerkers/cursisten hoopt eind 2018 te slagen voor deze maatwerkopleiding. De tweede groep staat inmiddels in de startblokken.