Sevagram: onbetaalbare kunstwerken met een verhaal

Als het over dementie gaat, denk je vaak aan aftakeling en lijden, maar in veel gevallen is dat niet terecht,” zegt Trudie Severens, lid van de raad van bestuur van zorgorganisatie Sevagram. “Ik wil het echt niet mooier maken dan het is, maar er zijn ook bij een dementie- proces veel mooie momenten. Zelf loop ik ge- regeld mee in de zorg. Ik help dan mee, spreek cliënten en kom dus ook op hun kamers. Vaak ben ik aangenaam verrast door de prachtige kunstwerken die ik er aantref.”

Het gaat in veel gevallen om kunst die door cliënten zelf is vervaardigd. “Bijvoorbeeld tijdens een van de vele workshops die gedurende het jaar worden gegeven in onze locaties. Tijdens deze sessies komen vaak onvermoede talen- ten naar boven,” vertelt Severens. “Sommige van onze cliënten zijn zelf ooit met kunst bezig geweest en met een beetje hulp wordt dat op- nieuw zichtbaar en tastbaar gemaakt. Door te schilderen, soms ook op muziek, gaan ze als het ware terug in het verleden. Er zijn zeer cre- atieve mensen bij die hele mooie kunst maken.” Vaak gaat het om kunst die ontroert, een verhaal vertelt of herinneringen naar boven haalt die anders onbesproken zouden blijven. “Laatst ontmoette ik een cliënte die geïnspi- reerd is door Picasso. Ze heeft in haar kamer een aantal zelfgeschilderde werken ophangen die prachtig zijn. Andere cliënten maken bij- voorbeeld onder begeleiding weer een unieke levensboom, waarmee ze teruggaan in hun eigen levensverhaal.”

Het omvangrijke kunst- en cultuurprogramma waarmee Sevagram zich onderscheidt valt qua financiering buiten de reguliere zorg. “Het wordt gefinancierd uit Sevagram Verwenzorg, een goede-doelen-stichting die in het leven is geroepen om extra gelden te verwerven om onze cliënten van tijd tot tijd een extraatje te bezorgen. Het geld is onder meer afkomstig van maatschappelijk betrokken ondernemers, soms uit een nalatenschap en uit fondsenwer- ving. Zo dragen ook veel ondernemers hun steentje bij door deelname aan het jaarlijkse Sevagram Verwenzorg Benefiet, waar tevens prachtige kunstwerken van bekende Limburgse kunstenaars worden geveild.”

Sevagram Verwenzorg wordt gedragen door een breed scala aan ambassadeurs, onder wie violist en orkestleider Guido Dieteren en zanger en cabaretier Jack Vinders. “Waar de zorgbudgetten tekortschieten, proberen we via Sevagram Verwenzorg onze cliënten toch zoveel mogelijk in de watten te leggen. Kunst en cultuur spelen een belangrijke rol in een mensenleven. Bij ons is dat niet anders. Als ik op TEFAF rondloop, geniet ik van de prachtige werken die er hangen. Kunst met een verhaal. De kunstwerken van onze cliënten vertellen ook een verhaal. Deze kunst is écht onbetaal- baar, zij het om een andere reden.”

Wie Sevagram Verwenzorg wil steunen, kan voor 50 euro per jaar vriend worden van de stichting. Nieuwe vrienden ontvangen een bijzondere oranje pinguïn met de naam: Love for ever. Kijk voor meer informatie op: sevagramverwenzorg.nl