Voor de Stichting Kinderopvang Kerkrade/Parkstad en Stichting Peuterwerk Landgraaf zijn wij momenteel op zoek naar een Lid van de Raad van Toezicht. Het toezicht verloopt conform de Governance code Kinderopvang. Op basis hiervan is voor een van de leden de maximale zittingstermijn bereikt .

De Raad komt gemiddeld 6 keer per jaar bij elkaar. De jaaragenda wordt mede vastgesteld op basis van de planning- en control cyclus.  De Raad van Toezicht heeft ook overleg met het management en de ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging van beide stichtingen.

Bedrijfsprofiel.

Kinder Opvang Kerkrade/Parkstad is aanbieder van kinderopvang in de gemeenten Kerkrade, Landgraaf, Brunssum en in 2019 ook in Heerlen. Stichting Peuterwerk Landgraaf is daarnaast aanbieder van peuteropvang in Landgraaf. Er worden ruim 1.300 kinderen opgevangen in onze kinderdagverblijven, BSO’s en peuterspeelzalen. De beide stichtingen kennen sinds 2010 een  Raad van Toezicht-model met een eenhoofdige Raad van Bestuur. Er werken in totaal 140 (vooral pedagogisch) medewerkers bij onze organisaties en de gezamenlijke omzet bedraagt ongeveer € 5 miljoen.

Algemene eisen.

De Raad van Toezicht werkt als een collegiaal opererend toezichthoudend orgaan. De leden hebben affiniteit met datgene waar onze stichtingen voor staan en zijn alert op een goed evenwicht tussen betrokkenheiden distantie. De leden dienen te beschikken over analytisch werk- en denkvermogen op HBO-WO-niveau, en hebben (bestuurlijke) ervaring met strategische en organisatorische vraagstukken. Binnen de Raad van Toezicht worden afspraken gemaakt over aandachtsgebieden.

Algemene taken.

De Raad van Toezicht

 • houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken van de stichtingen, zoals de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen;
 • bewaakt de gekozen strategieën en risico’s verbonden aan de activiteiten;
 • beoordeelt de financiën op liquiditeit en solvabiliteit, en toetst de naleving van de wet- en regelgeving;
 • adviseert de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd en treedt op als dienssparringpartner;
 • neemt statutair toegewezen beslissingen, zoals belangrijke strategische, organisatie- en investeringsbeslissingen, vastgelegd in het informatieprotocol;
 • beoordeelt als werkgever van de Raad van Bestuur diens functioneren en honorering;
 • draagt bij aan een open en constructieve samenwerking binnen zowel als Raad van Toezicht onderling, alsook in richting van de Raad van Bestuur.

 Profieleisen nieuwe lid RvT.

De aan te trekken toezichthouder

 • beschikt over voldoende tijd;
 • heeft een visie heeft op de kinderopvang in Parkstad, nu en in de toekomst;
 • denkt en handelt op HBO-WO-niveau;
 • beschikt over bestuurlijke en aantoonbare managerial ervaring;
 • voldoet aan onderstaande specifieke ervaringen en achtergrond (aandachtsgebied);
 • heeft als ondernemer een achtergrond in een bedrijfsmatige en dienstverlenende organisatie;
 • heeft kennis en ervaring op het gebied van klanten- of consumentenbelangen en (commerciële) dienstverlening.

Specifieke ervaring en achtergrond (aandachtsgebied).

Voor deze vacature is het specifieke aandachtsgebied gericht op een achtergrond op het gebied van bedrijfsvoering.

Vergoeding.

Leden van de Raad van Toezicht binnen de Stichting Kinderopvang Kerkrade/Parkstad en Stichting Peuterwerk Landgraaf ontvangen een onkostenvergoeding. Er is voor de leden van de Raad van Toezicht een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Interesse?

Hoenen Recruitment Services voert de selectie uit van geschikte kandidaten. U kunt uw reactie sturen naar info@hoenen.nl. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Nico Hoenen of Ingeborg Bink, tel.nr. 0475-338439.