Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft ermee ingestemd om de bedrijfsvoering van VPT Zuid-Limburg B.V. voort te laten zetten onder een nieuwe eigenaar, Veiligheidscentrum Limburg.

VPT is in het verleden als afzonderlijke rechtspersoon (B.V.) voor opleidingen gepositioneerd. De gedachte was dat er belangrijke uitwisseling en behoud van kennis kon plaatsvinden tussen VPT en de brandweer. De afgelopen jaren is gebleken dat de commerciële opleidingsmarkt een andere dynamiek heeft dan de brandweer en dat met name commerciële slagkracht nodig is.

Alle medewerkers in dienst van VPT Zuid-Limburg B.V. zullen mee verhuizen naar de Industriestraat 3A, 6361 HD te Nuth. Zo blijft de bereikbaarheid, zoals voorheen, gegarandeerd. De trainingen en opleidingen zullen na een overgangsfase in de toekomst worden georganiseerd in een uiterst goed trainingscentrum.

Wij van Veiligheidscentrum Limburg heten onze nieuwe collega’s van VPT van harte welkom. Op naar een mooie samenwerking!