Duurzame inzetbaarheid van werknemers en doorlopende loopbaanontwikkeling worden steeds meer een vanzelfsprekendheid. Het is echter een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer.
Samen investeren in duurzame inzetbaarheid kan het werkplezier vergroten, leiden tot lager ziekteverzuim en zet bovenal de juiste mensen op de juiste plek(ken). Gilde Loopbaancentrum is er voor alle vragen rondom een leven lang leren en is er voor u als werkgever.

Jolien Verbeeten, ondernemer bij Plus Verbeeten & Heldro IJs:

Om gelukkig te zijn, moet je iets doen waar je gelukkig van wordt. Als we daar vervolgens samen met het Gilde Loopbaancentrum als onafhankelijk partner aan kunnen werken met onze werknemers, dan snijdt het mes aan 2 kanten.

Eind december 2017 ben ik in contact gekomen met Joop Brusselers, projectleider van het Gilde loopbaancentrum. Tijdens een eerste kennismaking kon ik mijn vraagstukken en visie op de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt met hem bespreken als onafhankelijk adviseur. Binnen ons bedrijf met ruim 300 medewerkers in een leeftijd variërend van 15 tot 70 jaar zijn deze vraagstukken van zeer divers niveau.

Joop wist me met de juiste vragen na te laten denken waarom wij het belangrijk vinden om medewerkers er op te wijzen om zelf de regie in handen te nemen omtrent hun (studie) loopbaan. Voor ons als werkgever is het van belang dat onze medewerkers nu en in de toekomst inzetbaar blijven. Andersom is het voor de medewerker zelf van belang om zich te blijven ontwikkelen zodat hij of zij interessant wordt of blijft op de arbeidsmarkt. Stilstaan is achteruitgang en dus houden we onze medewerkers op de hoogte wat betreft het aanbod aan trainingen en opleidingen die wij ze kunnen bieden, maar er is meer dan dat. Soms willen ze ook gewoon een onafhankelijke adviseur spreken die met ze mee kan kijken waar hun behoeften liggen. Op zo’n moment kunnen ze bij Gilde Loopbaancentrum terecht. Ook verzorgde Joop vanuit het Gilde Loopbaancentrum 2 interne workshop-avonden bij ons op locatie.’

Weten wat het Gilde Loopbaancentrum voor u als werkgever kan betekenen? www.gildeloopbaancentrum.nl