Banengroei:

UWV voorziet dit jaar een forse banengroei in Limburg. Dit jaar komen er alleen al in onze provincie 2.000 banen erbij. Na zeven magere jaren lijken goede tijden nu aan te breken. Cijfers laten zien dat we sinds 2008 niet meer zo’n forse groei van banen hebben mogen beleven. Bedrijfstakken die het erg goed doen zijn ICT, techniek en bouw. Na jaren van crisis veren die bedrijfstakken nu op, ontstaat er werk en is er dus behoefte aan nieuwe medewerkers. Goed nieuws dus! Het UWV signaleert dit jaar zelfs mogelijk tekorten in de sectoren die het erg druk krijgen.

Mooi uitdagingen staan ons te wachten. Want ondanks een aantrekkende economie is de werkloosheid in ons land -en dus ook in Limburg- nog altijd te hoog. Dat heeft met een aantal factoren te maken. Op de eerste plaats sluit het profiel van de werkzoekenden vaak niet aan bij de vacatures die er zijn of ontstaan. Dat kunnen we oplossen door te investeren in het opleiden en het fit maken van die werkzoekenden. Op de tweede plaats heeft het werk dat er nu ontstaat veelal een tijdelijk karakter, terwijl werkzoekenden nog steeds hopen of wachten op een baan voor het leven. Die dient zich echter niet meer aan nu onze arbeidsmarkt blijvend flexibel is geworden. We zullen dit moeten accepteren. Mensen die nu zonder werk zitten moeten we in dat flexibele bestel aan de slag zien te krijgen.
wiertz 1
Harm Wiertz

Wiertz Personeelsdiensten

Andere berichten van Wiertz Company: