De kip en het ei:

Een aantal jaren geleden vertrok een delegatie van een Nederlandse Land- en Tuinbouworganisatie naar het Afrikaanse continent voor een studiereis in het kader van ontwikkelingshulp vanuit de agrarische sector. Doel was om te kijken of men behulpzaam kon zijn bij het oplossen van het structurele voedseltekort in delen van dit continent waar dit het meest schrijnend was. Terug in Nederland werd besloten duizenden kippen naar Afrika te verschepen. De kippen zouden kunnen bijdragen aan het tekort aan voedsel, zowel op de korte termijn als op langere termijn. Immers de eieren die deze kippen produceren zijn voedzaam, een goede grondstof voor veel etenswaar en een basis voor nieuwe kippen. Bovendien is de verkoop van eieren een inkomensbron die de aanschaf van andere noodzakelijkheden mogelijk maakt.

Geen project zonder evaluatie! Na een aantal jaren keerde de delegatie terug in Afrika en constateerde dat geen kip meer in leven was. Aanhoudende droogte, wederom mislukte oogsten en honger op korte termijn waren funest voor het rendement op langere termijn. Het project was mislukt en een zekere toekomst viel in duigen.

Hoe is het met uw kip? Uw bron van inkomen, zoals uw pensioenpolis, kapitaalverzekering, beleggingsdepot en het rendement in uw bedrijf? We zien dat inkomensbronnen worden verschalkt door steeds weer wijzigende regelgeving, lage rentepercentages, veranderende wereldeconomie en wijzigende omstandigheden in de persoonlijke sfeer. Of je nu in Afrika woont of in Nederland, het draait om het vinden van de juiste balans!

Hoe kunt u uw inkomenspositie en uw vermogensvorming het beste regelen? En hoe beperkt u de verorbering door economische omstandigheden, maar ook van persoonlijke omstandigheden en onvoorziene gebeurtenissen? Een goede financiële planning geeft antwoord op deze vragen en verschaft inzicht in uw financiële situatie, nu en in de toekomst.

Een goede financiële planning start met een inventarisatie van uw huidige en toekomstige situatie. Het bevat een analyse van de ontwikkeling van uw inkomen en vermogen en houdt rekening met uw wensen en doelstellingen. Een goede financiële planning houdt ook rekening met persoonlijke wijzigingen en onvoorziene gebeurtenissen zoals arbeidsongeschiktheid en onverhoopt overlijden.Zo weet u precies wat goed geregeld is en waar eventuele risico’s zitten.

Door uw bronnen veilig te stellen, rendementen te optimaliseren, vermogen juist te structureren enonvoorziene risico’s zoveel mogelijk te beperken zorgt u voor een gezonde financiële situatie, zowel voor nu als voor later. Zonder kip geen ei en zonder ei geen kip.

Baat Personal Finance biedt advisering op het gebied van financiële planning, vermogensplanning en in het verlengde daarvan de vermogensoverheveling naar de volgende generatie. Wij maken graag met u een afspraak, geheel vrijblijvend, en weten zeker dat wij wat voor u kunnen betekenen.

Heeft u behoefte aan toelichting? Neem dan contact op met Eric Frencken.

Andere berichten van Baat accountants & adviseurs: