De kleine lettertjes… Zorg dat u ze goed geregeld hebt!:

Om maar direct met de deur in huis te vallen: als ondernemer bent u niet verplicht om algemene voorwaarden te hanteren! Echter, met goed opgestelde voorwaarden voorkomt u veel problemen bij conflicten met leveranciers, klanten of opdrachtgevers. Goede voorwaarden beperken daarnaast uw bedrijfsrisico’s, vooral het aansprakelijkheidsrisico. Vergeet niet dat u met het hanteren van algemene voorwaarden ook een hele serieuze indruk achterlaat bij uw klanten en laat zien dat u voldoet aan de wettelijke eisen in uw branche. Hiermee biedt u uw klanten duidelijkheid. Gaat er onverhoopt onderweg iets mis dan kunnen zij terugvallen op uw voorwaarden met een heldere beschrijving van uw klachtenprocedure. Redenen genoeg om dus toch voorwaarden te hanteren.

De vraag is nu: hoe lang hebt u uw voorwaarden al? Waarschijnlijk hebt u uw algemene voorwaarden bij de start van uw bedrijf opgesteld en daarna aan de kant gelegd. U gebruikt ze dus waarschijnlijk al jaren. Algemene voorwaarden worden vaak opgesteld door gebruik te maken van voorbeelden die beschikbaar zijn via internet. Of door de voorwaarden van een soortgelijk bedrijf met diensten te gebruiken. De kans is dus groot dat uw bedrijf zich de laatste jaren heeft ontwikkeld qua diensten, personeel en producten. Weet u dan nu nog wel zeker of deze algemene voorwaarden voldoende bescherming bieden? Uw algemene voorwaarden vormen de basis voor al uw contracten. Dus welk risico loopt u nu?

Een willekeurig voorbeeld van een toeleverancier in de tomatenindustrie laat dit zien. Dit bedrijf leverde aan tomatentelers slangetjes voor een systeem van druppelbevloeiing in kassen. Door een technische fout met die slangetjes mislukten complete tomatenoogsten. Deze leverancier was volgens zijn eigen leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk, dus zijn verzekeraar keerde niet uit. Het gevolg: het bedrijf ging ten onder aan torenhoge schadeclaims.

Een heel belangrijk aandachtspunt is of uw voorwaarden niet in strijd zijn met de zogenaamde ‘zwarte & grijze lijst’. Hierin staan de verbodsbepalingen die gelden voor algemene voorwaarden. De bepalingen die in artikel 6:236 BW staan genoemd, worden als onredelijk bezwarend aangemerkt. En de bepalingen in artikel 6:237 BW worden vermoed onredelijk bezwarend te zijn. In normale bewoordingen betekent dit wanneer u uw algemene voorwaarden hier niet op hebt laten controleren deze mogelijk in strijd zijn met artikel 236 en/of 237 Boek 6 BW. En daarom wellicht niet geldig zijn. Uw algemene voorwaarden beschermen u in dat geval dus niet. Terwijl deze hiervoor juist wel zijn bedoeld!

Werkt u dus al jaren met dezelfde algemene voorwaarden? Dan is het verstandig om ze onder de loep te laten nemen en juridisch te laten toetsen. Op die manier voorkomt u discussies en conflicten en weten uw opdrachtgevers vooraf precies waar zij aan toe zijn.

Op www.zuidjuristen.nl vindt u meer handige tips over het gebruik van uw algemene voorwaarden.

Thei Iding

Andere berichten van ZUID Juristen: