Denken in kansen:

Het jaar 2016 wordt het jaar van de positieve psychologie zo bedacht ik me!

Een jaar waar we kunnen stilstaan bij een mogelijk risico dat er weer een nieuwe globale crisis aan zou kunnen komen, maar waar we misschien ook maar eens zouden moeten werken aan een andere, nieuwe en positieve mindset. Een mindset met denken in kansen als standaardinstelling!

Vooral in tijden van verandering en transitie in organisaties is kansgericht denken belangrijk en het doel van kansgericht denken is om in mogelijkheden in plaats van belemmeringen te denken. Kansgericht denken is positief denken. Je denkt niet in problemen, maar in oplossingen en kansen. Medewerkers met een dergelijke mindset zijn erg belangrijk voor elk type organisatie.

Kansdenkers gaan ervan uit dat er altijd andere perspectieven zijn. Wanneer ze zelf niet tot een andere manier van kijken komen, gaan ze te rade bij anderen. Zo zou je eens aan stakeholders of klanten kunnen vragen wat zij als mogelijke oplossingen voor een bepaald probleem zien. Ook interessant in deze context is het principe van ‘waar je je op focust, krijg je meer te zien’. We kennen dit fenomeen van selectieve waarneming wel, bijvoorbeeld als je een auto van een bepaald merk gekocht hebt en je plotseling veel van die auto’s ziet rijden. Je merkt het dan pas op en dit effect kan ook gebruikt worden om meer kansen te ontdekken. Geef jezelf en anderen van je team een zogenaamde focusvraag. Dat is een vraag die geregeld gesteld wordt en waarbij men gericht luistert naar de antwoorden. Een voorbeeld: wat is het nieuwste idee voor toegepaste innovatie op je werk? Als medewerkers zich dergelijke vragen stellen, stimuleert dit kansgericht denken inclusief kansen om oplossingen te vinden voor organisatievraagstukken.

De uitdaging van iedere organisatie is om er een community van te maken waarmee medewerkers zich verbonden voelen. In deze context kunnen veel organisaties een sprong vooruit maken door meer gerichte aandacht te geven aan de ‘zachte kant’, concreet aan het stimuleren van positieve emoties, oftewel het domein van de positieve psychologie.

Positieve psychologie staat voor de uitdaging om niet alleen positieve kanten van het werk te versterken, maar waar mogelijk negatieve kanten weg te nemen of te minimaliseren. Het verbeteren van de balans tussen gezondheid bevorderende en verstorende processen kan zich richten op de individuele medewerker en op de organisatie. Op individueel niveau kan gedacht worden aan het versterken van positieve emoties zoals optimisme, humor en vriendelijkheid. Op organisatie niveau gaat het bijvoorbeeld over constructieve feedback, complimenteren en eigen regie leren nemen. Ook gaat het hier dus over het ontwikkelen van een positief organisatie klimaat met voldoende sociale ondersteuning en positieve werkrelaties tussen medewerkers onderling.

Positief denken helpt om emotionele vaardigheden te ontwikkelen, om gezondheid te optimaliseren en het resultaat van werk en opleiding naar een hoger plan te brengen.

Positief denken creëert waarde in het leven en is niet alleen belangrijk om jezelf goed te voelen en gelukkig te zijn. Positief denken is ook van cruciaal belang om waarde toe te voegen aan je omgeving, zowel op je werk, op school, als privé.

Positief zijn betekent niet het negeren van het negatieve. Het betekent wel kansen zien en pakken.

Dit laatste is niet onbelangrijk. Het glas is namelijk niet half leeg of half vol. Het gaat erom dat het glas weer gevuld kan worden!

Wat leren we hiervan?

Stop met praten over hoe groot de problemen zijn. Spreek met anderen over je dromen, je ideeën, en hoe je creatieve oplossingen hebt voor bepaalde problemen en uitdagingen. Je hebt altijd een keuze en jij bepaalt zelf hoe het verder gaat.

Dit is misschien wel de belangrijkste conclusie: Jouw keuze bepaalt hoeveel kans je maakt op positieve verandering!

En nu? Ga er voor en maak er een mooi jaar van!

Pim Steerneman

Andere berichten van Sevagram: