Janshen-Hahnraths stijgt gestaag verder:

Voor kansspelenbedrijf Janshen-Hahnraths Group (JHG) is 2015 een positief jaar geweest. De financiële resultaten hebben een solide groei laten zien, ondanks de investeringen ter voorbereiding op online kansspelen. De omzet is gestegen en er is meer winst gemaakt dan in 2014. “Onder de huidige omstandigheden zijn we tevreden met het bereikte resultaat”, geeft CEO Jan Schiffelers aan. “We zien als organisatie liever een gestaag stijgende lijn, dan een bewegelijk profiel met ups en downs.”

De core business van JHG – de exploitatie van veertig Fair Play Casino’s in Nederland – toont een omzetstijging van bijna drie procent en ziet de bezoekersaantallen ten opzichte van vorig jaar verder toenemen. Daarmee werpt de verdere uitrol van het gedachtegoed, meer focus op de speler, zijn vruchten af. Hierbij gaat het vooral om het prijzenbeleid (méér én hogere jackpots), de verbeterde gastvrijheid en gerichtere service voor de spelers in de locaties.

Offline én Online
De komende jaren zal Janshen-Hahnraths zich richten op het vernieuwen van bestaande Fair Play Casino’s en het selectief openen van nieuwe vestigingen. Daarnaast komt de Nederlandse online kansspelwetgeving er aan. Zo heeft de Tweede Kamer onlangs het wetsvoorstel Kansspelen op Afstand aangenomen. Ook hier heeft de organisatie al in 2015 op ingespeeld.

Zodra online gokken in Nederland is gelegaliseerd en het bedrijf de vergunning van de overheid heeft gekregen om legaal online kansspelen aan te bieden, gaat ze deze activiteiten ook op eigen bodem exploiteren. De verwachting is nu dat dit eind 2017 zal zijn.

De grootste challenge is om het online spelaanbod op een natuurlijke wijze te combineren met het bestaande offline spelaanbod. Janshen-Hahnraths spiegelt zich hierbij aan de succesvolle retailers, die ook in 2015 door deze combi een substantiële groei hebben laten zien. Voorwaarde is wel om in beide takken van sport te beschikken over goed gekwalificeerd personeel.

Om deze internationale opstart in te richten, moet je tegen een (financieel) stootje kunnen. JHG beschikt over een hele sterke balans. “Met een kaspositie van ruim 15 miljoen en solvabiliteit van 85,9% beschikken wij over voldoende financiële armslag om dergelijke activiteiten de komende jaren zelf te betalen. Daarvoor hoeven wij niet bij een bank aan te kloppen”, aldus CFO Ruud De la Haye.

Cijfers uit het jaarverslag 2015

  • Omzet: 73,8 miljoen (was 72,7 miljoen)
  • Afgedragen kansspelbelasting: € 21,9 miljoen (was € 21,4 miljoen)
  • Winst: € 1.065.451,- (was € 560.710,-)
  • Liquide middelen: € 15,8 miljoen (was € 13,9 miljoen)
  • Eigen vermogen: € 50,7 miljoen (was € 49,6 miljoen)
  • Personeelsbestand: 463 FTE (= ca. 600 medewerkers)