Limburgse bedrijfspanden en het belang van juiste WOZ-waarden:

De huurprijzen van Limburgse winkelpanden dalen al jaren. In diverse onderzoeken worden de toename van het aantal aankopen via internet en de vergrijzing van de bevolking als belangrijkste oorzaken genoemd. De verkoop van producten via internet neemt al jaren sterk toe en algemeen verwacht men dat deze trend ook de komende jaren zal doorzetten. Ook vergrijzing en bevolkingskrimp zullen de komende jaren hun stempel blijven drukken. Huurprijzen van winkelpanden zullen hierdoor in Limburg ook de komende jaren onder druk blijven staan. Wel is sprake van behoorlijke verschillen tussen de diverse gemeenten. Roermond doet het bijvoorbeeld relatief goed met een leegstandspercentage van 7,2%. Sittard-Geleen (17,1%), Heerlen (11,2%), Kerkrade (16,8%) en ook Maastricht (10,2%) hebben echter te kampen met leegstandspercentages die fors hoger liggen dan het landelijk gemiddelde. Hiermee dient rekening gehouden te worden bij het bepalen van de WOZ-waarden van Limburgse bedrijfspanden.

Bij het bepalen van de WOZ-waarden van bedrijfspanden gaat de gemeente meestal uit van huur- of verkoopcijfers van bedrijfspanden waarvan de gemeente vindt dat ze vergelijkbaar zijn met het bedrijfspand waarvan de WOZ-waarde bepaald wordt. De zogenaamde huurwaardekapitalisatiemethode (HWK-methode) is de meest gebruikte methode. Hierbij zijn tal van factoren van belang. Denk bijvoorbeeld aan de volgende factoren:

  • De locatie (hoe gewild of ongewild is de ligging van het bedrijfspand);
  • De indeling en commerciële gebruiksmogelijkheden van het object (vloeroppervlakte, indeling van de ruimtes, zichtlocatie, geldend bestemmingsplan);
  • Het leegstandsrisico;
  • Het onderhouds- en kwaliteitsniveau;
  • Aanwezigheid van asbest.

Wij voeren al jaren bezwaarprocedures tegen de WOZ-waarden van Limburgse bedrijfspanden en zien om de haverklap dat WOZ-waarden veel te hoog vastgesteld zijn. Vaak komt dit doordat de BsGW (die in bijna heel Limburg de WOZ-waarden vaststelt) uitgaat van verouderde huurgegevens of geen rekening houdt met factoren die de waarde van het pand drukken. Zij gaan bijvoorbeeld uit van huurcijfers die jaren geleden overeen gekomen zijn, in een tijd dat de huurprijzen aanmerkelijk hoger lagen dan nu het geval is. Verder kunt u bijvoorbeeld denken aan factoren als een hoog leegstandsrisico of verouderde staat van het pand waarmee onvoldoende rekening gehouden wordt.

Zowel van belang voor eigenaren als huurders van bedrijfspanden

Bent u eigenaar of huurder van een bedrijfspand? Dan heeft u eerder deze maand de aanslag gemeentelijke heffingen van de BsGW ontvangen. Op basis van de WOZ-waarde van uw bedrijfspand (eigendom of huur), die vermeld staat op deze aanslag, worden diverse belastingen gebaseerd. Hoe hoger de WOZ-waarde, hoe meer belasting u betaalt als eigenaar of huurder van een bedrijfspand. Daarnaast is een te hoge WOZ-waarde voor de eigenaar nadelig in het kader van de fiscale afschrijving. Reden genoeg dus om de WOZ-waarde gratis te laten checken en, indien nodig, een deskundig bezwaarschrift te laten indien. Lees hieronder meer over de WOZ-waarde van uw bedrijfspand, de belastingen op basis hiervan, en wat wij voor u kunnen doen.

Belastingen op basis van de WOZ-waarde

De BsGW bepaalt jaarlijks de WOZ-waarde van uw bedrijfspand. Bent u huurder, dan wordt op basis van de WOZ-waarde de onroerende-zaakbelasting (ozb gebruik) bepaald.

Bent u eigenaar, dan worden op basis van de WOZ-waarde van uw bedrijfspand de  volgende belastingen bepaald:

  • Inkomstenbelasting;
  • Vennootschapsbelasting;
  • Onroerende-zaakbelasting (ozb eigendom);
  • Waterschapsbelasting;
  • En de erf- en schenkbelasting.

Welke belastingen concreet van toepassing zijn, is onder meer afhankelijk van de eigendoms- en gebruikssituatie van het pand. Hoe lager de WOZ-waarde, hoe minder belasting u dus betaalt.

Fiscale afschrijving en WOZ-waarde

 Bent u eigenaar van een bedrijfspand, dan de is WOZ-waarde ook van belang voor de fiscale afschrijving op het bedrijfspand. U mag fiscaal afschrijven tot de zogenaamde bodemwaarde. Gebruikt u het bedrijfspand voor uw eigen onderneming, dan bedraagt de bodemwaarde 50% van de WOZ-waarde. Als u het pand verhuurt (althans voor 70% of meer), is de bodemwaarde gelijk aan de WOZ-waarde. Bij een lagere WOZ-waarde, kunt u dus fiscaal meer afschrijven (d.w.z. u kunt meer afschrijvingskosten boeken). Overige factoren die de fiscale afschrijving op een bedrijfspand bepalen zijn de vermoedelijke gebruiksduur van het pand, de restwaarde van het bedrijfspand en de waarde van de grond.

Laat de WOZ-waarde van uw bedrijfspand (eigendom of huur) door ons kosteloos controleren en aanvechten

De WOZ-waarde van uw bedrijfspand is dus van groot belang voor diverse belastingen en de fiscale afschrijving. Twijfelt u over de hoogte van de WOZ-waarde,laat ons dan kosteloos de WOZ-waarde controleren en bezwaar maken. Als wij voor u bezwaar maken tegen de WOZ-waarde, is de slagingskans aanzienlijk groter dan wanneer u zelf bezwaar maakt. In 2017 hebben we een slagingspercentage behaald van maar liefst 83% (tegenover het gemiddelde landelijke slagingspercentage van 41% van een willekeurig bezwaarschrift tegen de WOZ-waarde). Twijfelt u over de hoogte van de WOZ-waarde, meld u dan aan en maak gebruik van onze jarenlange ervaring en deskundigheid op het gebied van WOZ-procedures. Maken wij voor u bezwaar, dan kost het u nooit iets. De overheid vergoed onze kosten bij een geslaagd bezwaarschrift. Krijgen we geen gelijk, dan nemen we de kosten van de procedure voor onze eigen rekening. 99% van onze bestaande klanten beveelt ons bedrijf aan en zij beoordelen onze dienstverlening gemiddeld met het cijfer 8,6 (onafhankelijke reviews via “klanten vertellen”).

Denkt u dat de WOZ-waarde van uw bedrijfspand te hoog is? Bel 045 – 851 68 76 voor telefonisch overleg of om een zaak aan te melden. U kunt ook het aanmeldformulier op onze website www.wozbezwaar.biz invullen (Houd het aanslagbiljet gemeentelijke heffingen bij de hand en het aanmelden kost slechts een paar minuten).

Stan Mrosek

WOZBEZWAAR.BIZ

 

Andere berichten van WOZBEZWAAR.BIZ: