'Maatwerk? Dat bieden wij standaard!':

Na de populaire woorden ‘kwaliteit’ en ‘authenticiteit’ pretenderen vandaag de dag veel bedrijven zich te onderscheiden in ‘maatwerk’. Volgens het woordenboek betekent maatwerk: op maat gemaakt, toegespitst op de specifieke wensen van de klant. Het blijft echter een breed begrip, waarvan de inhoud louter af lijkt te hangen van het verwachtingspatroon van zender c.q. ontvanger.

Op het gebied van veiligheid zien we dat maatwerk zich vaak beperkt tot de daadwerkelijke invulling van de cursus. De ervaring leert dat cursisten die een cursus in een voor hun herkenbare, praktijkgerichte omgeving volgen, de theoretische kennis beter opnemen en makkelijker kunnen vertalen naar de eigen werksituatie. Zowel theorie als praktijk dient dus afgestemd te worden op de specifieke werkzaamheden en werkomgeving van de cursist. Een typisch geval van maatwerk.

Althans, dat zou de conclusie kúnnen zijn. Stel je je als organisatie tot doel om de hoogst mogelijke kwaliteit te leveren en is wetenschappelijk aangetoond dat, om dat te kunnen bewerkstelligen, omgevingsfactoren voor cursisten zo relevant en waarheidsgetrouw mogelijk moeten zijn, dan spreken we niet meer van maatwerk, maar van een simpele basisvoorwaarde voor kwaliteit.

De één interpreteert het begrip maatwerk anders dan de ander. Binnen onze organisatie vinden we het reeds vanzelfsprekend dat we, los van een praktijkgerichte invulling van de cursus, de klant van begin tot het eind ontzorgen. Dat begint aan de voorkant, door mee te denken over de meest geschikte cursus en het planproces dat daarop volgt middels onze maatwerk plan-software. Door een voor de klant op maat ingerichte cloud-oplossing aan de achterzijde nemen we vervolgens ook een aanzienlijk deel van de cursusadministratie en -afhandeling uit handen. Onderscheidend? U mag het zeggen.

Zoals gezegd bepaalt het verwachtingspatroon van de klant in hoeverre men dienstverlening toegespitst op de specifieke wensen van de klant als (extra) service ervaart. Mijns inziens verstandig om hier binnen de eigen onderneming met regelmaat even stil bij te staan. Verstaat ú hetzelfde onder maatwerk als uw klanten?

Joey Nijsten

Operationeel Directeur

Acaleph Opleiding, Training en Adviezen B.V.

 

Andere berichten van Acaleph, vooruitstrevend in veiligheid: