Podium24: Talent is er meer dan genoeg, kansen creëren we samen!:

Onze overtuiging?

Talent is er meer dan genoeg, kansen creëren we samen! Sinds 2012 verstevigen wij als Podium24 de samenwerking tussen het bedrijfsleven en gemeentelijke partijen en helpen we werkzoekenden aan het werk. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de doelgroep met een afstand tot de arbeidsmarkt, waarmee we tevens de werkgever helpen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid in te vullen.

In de periode tussen 1 januari 2014 en 31 december 2015 zijn er maar liefst 686 mensen via Podium24 aan een baan geholpen en daar zijn we trots op!

Onze rol? 

Verbinden! Onze diensten staan in het teken van de P van people en u als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemer. Kort samengevat ondersteunen wij u op de volgende gebieden:

WERVING EN SELECTIE

Als werkgever gaat u voor het beste resultaat met tevreden medewerkers. Dat kan alleen als medewerkers aansluiten bij het profiel van uw organisatie. Of als wij samen met u een profiel opstellen middels jobcarving of functiecreatie. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat wanneer we kritisch naar de vraag kijken, er altijd een passend antwoord te vinden is!

UITZENDEN

Naast de ‘reguliere’ uitzendkracht, vullen wij ook uw vraag in met mensen die minder snel zelfstandig aan een baan komen, bijvoorbeeld doordat ze een tijdje werkloos zijn of een arbeidsbeperking hebben. Dankzij onze jarenlange ervaring hebben wij oog voor hun kwaliteiten en talenten. Die matchen we deskundig naar uw behoefte. Extra begeleiding gedurende de plaatsing is voor ons vanzelfsprekend.

Podium24 (NBBU-gecertificeerd) gaat tevens voor u op zoek naar mogelijk financiële voordelen als gevolg van wet- en regelgeving, waaronder (loonkosten)subsidies, scholingsvouchers, etc.

GESUBSIDIEERD DETACHEREN

Podium24 biedt u de mogelijkheid om personeel tijdelijk in te lenen tegen een tarief dat gerelateerd is aan de productieve norm (loonwaarde) van de medewerker. Groeit de medewerker in loonwaarde, dan groeit u tarief mee en daalt de subsidie. Middels deze detachering wordt de arbeidsmarktpositie van de medewerker versterkt en krijgt u daadwerkelijk ‘waar voor uw geld’.

Podium24 is de uitvoeringsorganisatie voor gesubsidieerd werk vanuit de participatiewet en handelt in opdracht van de Maastricht-Heuvelland gemeenten. En voert de regeling loonkostensubsidie, jobcoaching uit voor de gemeente Maastricht en Heuvelland en verzorgd uitstroompremies.

PAYROLLING

Bij Payrolling komt een medewerker conform overeengekomen afspraken bij u werken, maar treedt hij of zij formeel in dienst bij Podium24.  Oftewel, wij nemen alle werkgeverrisico’s van u over. Denk hierbij aan de verloning, wettelijke afdrachten en alle verplichtingen in het kader van de Wet Poortwachter.  Als extra service begeleiden we uw bestaande of nieuwe medewerker waar nodig, teneinde zijn prestaties te verbeteren.

BRANCHEGERICHTE HR PROJECTEN

Uw bedrijf of branche kampt met krapte op de arbeidsmarkt en er is een kwalitatieve mismatch tussen uw vraag en het aanbod? Dan hebben wij, Podium24, een structurele oplossing voor u. We leveren maatwerk en vinden voor alle mogelijke sectoren gemotiveerde mensen. Om de kwalitatieve mismatch te verkleinen leiden wij ze op in samenwerking met gerenommeerde onderwijsinstellingen.

Een succesvol project bestaat uit reguliere vacatures bij de opdrachtgever, gemotiveerde werkzoekenden, professionele opleiding, praktijktraining en persoonlijke begeleiding. Het doel is de deelnemers klaar te stomen voor een dienstverband bij onze opdrachtgevers.

Wenst u meer informatie of bent u benieuwd naar ons actuele vacature-aanbod? Bezoek onze website: www.podium24.nl

 

Andere berichten van Podium24: