Scoren met woorden – Een paar insights over webteksten.:

Je website is een belangrijk marketingmiddel. Het is in feite je online kantoor of winkel. De homepage is de voordeur of etalage en je product- of dienstenpagina’s zijn de verschillende afdelingen van je bedrijf. De teksten op je site zijn van groot belang: die trekken de bezoeker naar binnen, informeren hem preciés over datgene wat hij zocht en zetten hem aan tot actie. Als het goed is.

Sterker nog: een goede webtekst is speciaal geschreven voor die (nieuwe) bezoeker van je site. Hij moet daar meteen kunnen vinden wat hij nodig heeft. Die info moet op een heldere, correcte manier aangeboden worden. Hij scant je website razendsnel en beoordeelt in een split second of wat hij leest de moeite waard is.

Eérst nadenken
Door eerst goed na te denken, schrijf je betere teksten. Die slaan aan bij de lezers, worden eerder gedeeld via social media en andere sites. Als je zorgt voor waardevolle, relevante content voor je doelgroep dan ‘verdien’ je links, likes, reposts en andere sociale mentions. Hetzelfde geldt voor zoekmachines. Hoe beter een webtekst aansluit op de zoekopdracht, hoe hoger je SEO-score. Als jouw tekst precies gaat over de woorden waarmee je potentiële bezoekers trekt, dan wordt dat beloond. Realiseer je dat tekst één van belangrijkste onderdelen voor een hoge SEO-score is.

Hoe zoekt een bezoeker?
Een lesje internetpsychologie: Een potentiële bezoeker van een website heeft een behoefte. Die vertaalt hij vliegensvlug in zoekwoorden. Als hij die intypt krijgt hij een lijst zoekresultaten voorgeschoteld. Hij bepaalt dan aan de hand van vooral titels (en in mindere mate url’s en metadescripties) welke website uit die lijst zijn behoefte het best of snelst kan vervullen. Hij klikt – impulsief – op het eerste zoekresultaat dat hem relevant lijkt. Eenmaal op die site kijkt hij eerst naar de titel (de eerste kop), leest de inleiding, eventueel de tweede kop en bekijkt de afbeeldingen in de fold (hetgeen wat zichtbaar is zonder te scrollen).

Scannen
De meeste internetgebruikers (80%) scannen op deze manier. Koppen, vetgedrukte tekst en opsommingen worden eerst gescand. Ziet hij iets dat hij interessant vindt? Dan stopt hij en gaat lezen. Als hij niets ziet wat hem aanspreekt of als de site niet betrouwbaar overkomt, dan haakt hij af en gaat verder zoeken.

Wees relevant
Een goeie SEO-tekst is afgestemd op dit zoekproces. SEO-copywriting is het schrijven van relevante tekst over een specifiek onderwerp. Als je hoog wilt scoren, moet je dat onderwerp dus afstemmen op de behoefte van de (be)zoeker. Natuurlijk is ook de look & feel van de website, hoe betrouwbaar die overkomt en hoe snel de website laadt, belangrijk. Maar laten we ons even concentreren op tekst.

Zelf schrijven? Of toch maar niet?
Je kunt ervoor kiezen om webteksten zelf te schrijven. Niks mis mee, als je daar tijd voor hebt. Maar wanneer je merkt dat de tekst niet werkt zoals jij dat voor ogen had, kom je vaak toch bij een specialist terecht. Die heeft vaak net zoveel werk aan herschrijven of optimaliseren als aan het schrijven van een nieuwe tekst. Een valkuil bij zelf schrijven is dat je óf te weinig óf te veel informatie geeft. In het eerste geval denk je dat informatie die voor jou gesneden koek is, ook bij de bezoeker bekend is. Niet dus. In het tweede geval ben je te uitgebreid, te specialistisch of te technisch, waardoor de bezoeker schrikt en afhaakt.

Val met deur in huis
Goeie webteksten verplaatsen zich in de klant en vertellen hem, kort, duidelijk, in begrijpelijke taal wat een dienst of product voor hem kan betekenen. Dat vereist een specifieke schrijfstijl: eenvoudige taal, korte zinnen, aansprekende tussenkoppen. Bezoekers van websites hebben een hekel aan lange teksten. Het is belangrijk dat een bezoeker de inhoud makkelijk kan verwerken. Het moet begrijpelijk zijn voor een leek. Schrijf omgekeerd: van belangrijk naar minder belangrijk, zoals ook gebeurt bij krantenartikelen. Val met de deur in huis, maak de lezer meteen duidelijk waar het om gaat.  Hopelijk besluit die dan om verder te lezen.

It’s all about keywords
De doelgroep staat altijd centraal. We kunnen er niet genoeg op hameren. Daarnaast wil je vindbaar zijn voor zoekmachines. Een sterke webtekst is opgebouwd rondom één tot drie goed gekozen zoekwoorden. Een prima manier om interessante woorden te vinden is het

uitvoeren van een zoekwoordenanalyse. Walnut.Marketing gebruikt hiervoor verschillende keyword-tools. De resultaten worden samengevat in een zoekwoordenrapportage. Uit zo’n rapportage wordt duidelijk welke woorden relevant zijn voor jouw dienst/product. En op welke woorden je concurrenten gevonden worden. Ook interessant!😊

Houd je bij de kern. Wat wil je nou zeggen?
Okay. De zoekwoorden als bouwsteen voor je tekst heb je. De volgende vraag is: wat wil je met je tekst bereiken? Bepaal wat het doel is van je tekst. Wat de kern is van wat je wil zeggen. Wil je de lezer informeren? Wil je hem aanzetten tot een aankoop van een product? Of tot het invullen van een contactformulier? Gebruik een duidelijke call to action als je wilt dat je bezoeker iets doet.

Kill your darlings
Kort, korter, kortst is het credo voor alinea’s. Vijf regels in een alinea is een goed uitgangspunt, tien regels is echt de max. Een opbouw met veel witruimte is aan te raden. Grote lappen tekst schrikken af. Korte alinea’s met tussenkoppen nodigen uit tot lezen en maken een tekst scanbaar, héél belangrijk op internet. Schrijven is schrappen: alles wat er niet echt toe doet, moet weg. Kill your darlings.

Gebruik die kop
We zeiden het al eerder: het eerste dat een websitebezoeker doet, is koppen scannen. Onderzoek heeft aangetoond dat door het gebruik van koppen tekst beter onthouden wordt. Een (tussen)kop die de lading van de tekst eronder dekt, zorgt voor betere verwerking van informatie bij de lezer. Een tekst met duidelijke tussenkoppen is sneller begrijpelijk en overzichtelijk. Html-koppen (h1, h2, h3) doen het bovendien goed in zoekmachines. Koppen en tussenkoppen werken dus goed. Inkoppertje.

Strenge eindredactie
Ook de zinnen zelf hou je kort. Lezers hebben moeite om lange, samengestelde zinnen vloeiend te lezen en te begrijpen. Vermijd moeilijke woorden zo veel mogelijk. Probeer niet interessant te doen, probeer begrijpelijk te zijn. Ook jargon zal de gemiddelde bezoeker afschrikken. Gebruik het alleen als de doelgroep dit ook doet. Het probleem is vaak dat een specialist niet begrijpt dat hij jargon gebruikt. Ook dan moet de eindredactie streng zijn: de doelgroep moet het snappen, dáár gaat het om.

Voordelen centraal stellen
Misschien wel één van de belangrijkste punten is de kunst om de voordelen voor de bezoeker centraal te stellen en niet de eigenschappen van het product of de dienst. Doe de aspirinetest; je neemt aspirine omdat je hoofdpijn hebt, niet omdat er acetylsalicylzuur inzit.

En bedenk: SEO-tools blijven gewoon middelen. Zonder contentstrategie zul je niet veel bereiken. Weet waar je heen wilt en waar je focus op ligt. Dát is de kern van goede content.

Tips & tricks

 • Gebruik één tot drie zoekwoorden als bouwstenen voor je webtekst
 • Formuleer korte zinnen
 • Schrijf actief; vermijd zullen en worden zo veel mogelijk
 • Houd alinea’s kort (4 à 5 schermregels per alinea)
 • De tekst moet links uitgelijnd staan (voor de fijnproevers: Engelse regelval)
 • Houd je bij de kern. Wat wil je zeggen?
 • Gebruik (html)tussenkoppen (h1, h2, h3) die hoog scoren in de zoekmachines
 • Gebruik eenvoudige (spreek)taal; niet te technisch, niet te ingewikkeld
 • Beperk gebruik van vet- en schuingedrukte tekst.
 • Gebruik geen onderstreping, anders lijkt het een link
 • Gebruik leestekens doeltreffend
 • Spreek de lezer direct aan, dat maakt de informatie persoonlijker
 • Spreek bezoekers consequent aan, maak een keuze voor u of je
 • Schrijf afkortingen op de pagina minstens één keer per pagina voluit. Je weet niet via welke weg een bezoeker op de pagina komt en welke kennis hij heeft
 • Geef (altijd) aan waar mensen terechtkunnen voor meer informatie

Wij zijn Walnut.Marketing

Wil je meer weten of heb je hulp nodig met webteksten? Stuur dan een mailtje naar hallo@walnut.marketing. Wij reageren direct en gaan graag met jou aan de slag.

Andere berichten van Walnut.Marketing BV: