Verlaging koopprijs appartement door rechter:

Als u een appartement koopt is het verstandig ook rekening te houden met de maandelijks aan de Vereniging van Eigenaren (VvE) te betalen servicekosten. Deze kunnen namelijk aanzienlijk zijn en komen als woonlasten bovenop de te betalen hypotheeklasten. In brochures en verkoopadvertenties wordt vaak een indicatie gegeven van deze servicekosten.

De door de VvE te ontvangen servicekosten van alle appartementseigenaren worden gebruikt om daarvan onder meer de kosten van het schoonhouden van de gemeenschappelijke ruimten, de glasbewassing en de verzekering van het complex te betalen. Daarnaast wordt een deel gereserveerd voor het onderhoud van het gebouw, bijvoorbeeld het schilderwerk aan het gebouw.

Het is verstandig en wenselijk ook de stukken van de VvE te bestuderen alvorens een besluit tot aankoop te nemen. Echter bestudering van de stukken van de VVE vereisen een bepaalde deskundigheid om te kunnen bepalen welke kosten onder service en onderhoud vallen, nog afgezien van het kunnen achterhalen welk maandelijks bedrag aan service- en onderhoudskosten door de eigenaar is verschuldigd.

Dat het onjuist inlichten door de verkoper van het appartement van het exacte bedrag van de servicekosten tot verlaging van de koopsom kan leiden bleek in een zaak voor de Rechtbank Noord-Holland in maart van dit jaar.

De koper van een appartement met stallingsplaats beriep zich op dwaling, aangezien in de verkoopadvertentie, een e-mailbericht van de beheerder van de VvE en ook in de koopovereenkomst een maandelijks bedrag aan servicekosten werd genoemd, dat circa
€ 40 lager was dan de werkelijke kosten.

Volgens de Rechtbank is hier sprake van dwaling op grond van artikel 6:228 lid 1a van het Burgerlijk Wetboek. Bij het sluiten van de koopovereenkomst hoefde de koper – gezien de mededeling in de advertentie en de e-mail en de tekst van de koopovereenkomst – niet te twijfelen aan de juistheid daarvan. Als de koper wel juist was geïnformeerd, dan zou het voor de hand hebben gelegen dat de koper niet onder dezelfde voorwaarden de koop zou hebben gesloten. De Rechtbank verlaagt daarom op grond hiervan de koopsom.

Wilt u meer weten welke (financiële) verplichtingen rusten op de eigenaar van een appartement vóórdat u tot koop overgaat? Raadpleeg dan de notaris. Een afspraak is zo gemaakt.

Henri Knops, notaris
Bron: Rechtbank Noord-Holland, 2 maart 2016, RBNHO:2016:1708

Andere berichten van Wolfs|Knops Notarissen: