Wat betekenen dalende huurprijzen en toenemende leegstand van bedrijfspanden voor de WOZ-waarde?:

Relevantie WOZ-waarde van uw bedrijfspand

De toenemende leegstand van kantoor- en winkelruimten drukt de huurprijzen en zorgt hiermee ook voor een lagere waarde in het economische verkeer van bedrijfspanden. Deze marktonwikkelingen geven aanleiding de WOZ-waarden van bedrijfspanden kritisch te beoordelen. Bij een lagere WOZ-waarde van uw bedrijfspand betaalt u niet alleen minder OZB en waterschapsbelasting, maar het vergroot ook de mogelijkheden de fiscale winst te drukken door hogere afschrijvingen op het bedrijfspand.

Toenemende leegstand en dalende huurprijzen

In 2015 stond in Nederland 17% van de totale kantooroppervlakte en 9% van de totale winkelkoppervlakte leeg (bron: CBS). De leegstand van kantoorruimte is het grootst in de Randstad, terwijl de leegstand van winkelruimte het grootst is in Zuid-Limburg, Friesland en Groningen (de krimpgebieden). Binnen de vastgoedliteratuur is men het erover eens dat deze leegstand structureel is en verder zal toenemen de komende jaren. Deze toegenomen leegstand en het sombere vooruitzicht wat dit betreft voor de toekomst heeft zijn weerslag op de huurprijzen. Concreet betekent dit dat nieuw overeengekomen huurprijzen vaak aanzienlijk lager liggen dan voorheen geldende huurprijzen. Waar nog sprake is van een “oude” relatief hoge huurprijs op grond van een bestaande huurovereenkomst, zien we steeds vaker dat stevig (soms middels een gerechtelijke procedure) wordt heronderhandeld over de hoogte van de huurprijs. Parallel met de gestaag dalende huurprijzen dalen ook de waarden in het economische verkeer van bedrijfspanden, en dus de WOZ-waarden.

Praktijkvoorbeelden van te hoge WOZ-waarden

De gemeente stelt jaarlijks de WOZ-waarde van uw bedrijfspand vast. Uit onze dagelijkse praktijk blijkt dat gemeenten vaak onvoldoende rekening houden met voornoemde waardedalingen voor wat betreft het zakelijk onroerend goed. Zo blijkt dat bij het bepalen van de WOZ-waarde vaak helemaal geen rekening gehouden is met het eigen huurcijfer van een bepaald bedrijfspand, terwijl dit cijfer nu juist van groot belang is voor het bepalen van de WOZ-waarde ervan. Is sprake van leegstand van een bedrijfspand (en dus geen eigen huurcijfer beschikbaar) dan zien we regelmatig dat uitgegaan wordt van een te hoge huurwaarde bij het bepalen van de WOZ-waarde (hetgeen dan leidt tot een te hoge WOZ-waarde). De gemeente bepaalt vaak de huurwaarde te hoog doordat uitgegaan wordt van verouderde (relatief hoge) huurcijfers, die in de huidige markt eenvoudigweg niet meer gerealiseerd worden.

Wat kunt u doen bij twijfel over de WOZ-waarde van uw bedrijfspand?

Bent u verhuurder of huurder van een winkel, kantoor of loods en twijfelt u over de hoogte van de WOZ-waarde, neem dan met ons contact op om de WOZ-waarde te laten aanvechten. Bij een lagere WOZ-waarde van uw bedrijfspand betaalt u niet alleen minder OZB en waterschapsbelasting, maar het vergroot ook de mogelijkheden de fiscale winst te drukken door hogere afschrijvingen op het bedrijfspand. De WOZ-waarde wordt door de fiscus namelijk gebruikt bij het bepalen van de bodemwaarde. Dit is de waarde tot waaraan afgeschreven kan worden op het bedrijfspand. Hoe lager de WOZ-waarde, hoe lager dus de bodemwaarde en hoe meer er fiscaal afgeschreven kan worden. Wij declareren de kosten van de WOZ-bezwaarprocedure bij de gemeente; het kost u nooit iets! Geïnteresseerd? Bel 045 – 851 68 76 voor meer informatie of om u telefonisch aan te melden of vul het aanmeldingsformulier in op onze website in (Houd de WOZ-aanslag bij de hand en het aanmelden kost slechts een paar minuten).

Schermafbeelding 2016-03-11 om 13.15.57

Rechtbank tikt gemeente op de vingers vanwege aanzienlijk te hoge WOZ-waarde

Bent u het niet eens met de uitspraak van de gemeente op het bezwaarschrift over de WOZ-waarde, dan kunt u dit aan de rechtbank voorleggen. Ook de rechtbanken en gerechtshoven concluderen met grote regelmaat dat WOZ-waarden van bedrijfspanden onvoldoende onderbouwd zijn door gemeenten. Regelmatig voeren we voor onze klanten gerechtelijke procedures teneinde WOZ-waarden van bedrijfspanden te verlagen. Recent hebben we voor één van onze klanten nog een beroepsprocedure bij de Rechtbank Limburg gewonnen, waarbij de WOZ-waarde van zijn bedrijfspand in Heerlen meer dan gehalveerd werd, van € 387.000 naar € 190.000. Het is dus van belang uw WOZ-waarde kritisch te beoordelen. Denkt u dat de WOZ-waarde van uw bedrijfspand te hoog is, schakel ons dan kosteloos in en bespaar jaarlijks belasting.

mr. Stan Mrosek

Wijlimburg foto 2016

WOZBEZWAAR.BIZ

Andere berichten van WOZBEZWAAR.BIZ: