Wijziging Arbowet 2017:

Op 1 juli 2017 treedt de vernieuwde Arbowet in werking.  Deze nieuwe wet richt zich met name op een betere preventie en de betrokkenheid van werkgevers en werknemers .

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

1.   Alle medewerkers krijgen direct toegang tot de bedrijfsarts middels een arbeidsomstandigheden spreekuur.

2.   De bedrijfsarts moet in de gelegenheid worden gesteld om iedere werkplek te kunnen bezoeken.

3.   Als medewerkers twijfelen over het advies van de bedrijfsarts, dan mogen zij een second opinion aanvragen bij een andere bedrijfsarts.

4.   De Ondernemingsraad / Personeelsvertegenwoordiging krijgt instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker.

5.   De afspraken over de arbodienstverlening worden vastgelegd in een verplicht basiscontract arbodienstverlening. Er zijn een aantal zaken die in ieder geval in de schriftelijke overeenkomst moeten worden opgenomen:

  • dat de bedrijfsarts toegang heeft tot alle werkplekken;
  • hoe de bedrijfsarts omgaat met de meldingsplicht voor beroepsziekten;
  • op welke wijze de bedrijfsarts of arbodienstverlener zijn wettelijke taken kan uitvoeren;
  • hoe de toegang tot de bedrijfsarts en het overleg met de preventiemedewerker en OR zijn geregeld;
  • hoe medewerkers gebruik kunnen maken van het recht op een second opinion;
  • hoe de klachtenprocedures werken.

Voor de lopende arbodienstverleningscontracten geldt na het ingaan van de wetswijzigingen per 1 juli 2017 een overgangsperiode van een jaar waarin de contracten kunnen worden aangepast op de nieuwe regels. Ook is het in de meeste gevallen noodzakelijk dat uw RI&E wordt aangepast.

Heeft u hulp nodig bij het aanpassen van uw verzuimbeleid? Neem tijdig de noodzakelijke maatregelen en stel uw vragen aan de adviseurs van Baat.

Margot van Seters – HRM
M m.vanseters@baat.nl
T 0475-350909

Nadine van Pol –  Baat Legal Services
M n.vanpol@baat-legal.com
T 0475-350909

Andere berichten van Baat accountants & adviseurs: