Wijziging termijn deponering jaarrekening:

De wettelijke termijn van deponering van de jaarrekening is voor boekjaren die op of na 1 januari 2016 aanvangen met 1 maand verkort. Het nieuwe regime, de uitzonderingen onder het oude en nieuwe regime, de uiterste datum van het deponeren van de jaarrekening en de gevolgen van het niet tijdig deponeren van de jaarrekening staan beschreven op www.baat.nl/actueel.

Andere berichten van Baat accountants & adviseurs: