Wolfs Knops notarissen wenst u een mooi en succesvol 2016!:

Ontvanger schenking Vrijgestelde bedragen schenkbelasting 2016
Kinderen/pleegkinderen Jaarlijks vrijgestelde bedrag

U mag aan uw kinderen en pleegkinderen elk jaar een bedrag belastingvrij schenken. Voor deze schenking hoeft geen aangifte te worden gedaan bij de belastingdienst.

Voor 2016 is dit bedrag € 5.304. Dit bedrag geldt per kind.

Kinderen/pleegkinderen Eenmalig verhoging voor kind van 18 tot 40 jaar

U mag eenmalig aan uw kinderen tot en met 39 jaar een bedrag schenken van:

€ 25.449. Dit bedrag is vrij besteedbaar. Deze schenking mag eenmaal worden verhoogd tot een bedrag van maximaal € 53.016,  mits deze verhoogde schenking aantoonbaar wordt besteed voor een dure studie of voor de aankoop of verbetering van het eigen huis of aflossing van de hypothecaire geldlening van dit eigen huis.

Deze regeling geldt ook voor kinderen die 40 jaar of ouder zijn maar een partner hebben die jonger is dan 40 jaar!

Voor deze schenking dient uw kind aangifte te doen bij de belastingdienst.

Overige ontvangers (iedereen) Jaarlijks vrijgestelde bedrag

U mag aan iedereen elk jaar de dan geldende algemene vrijstelling schenken.

Voor 2016 bedraagt deze algemene vrijstelling: € 2.122,00.

Krijgt u in één jaar schenkingen van verschillende personen (niet zijnde partners of echtgenoten van elkaar)? Dan geldt voor iedere schenking dat u tot € 2.122 geen schenkbelasting hoeft te betalen.

Andere berichten van Wolfs|Knops Notarissen: